Onderzoek naar verschillende functies voormalig hockeyterrein Dieren

Het college van B&W heeft besloten om voor het voormalig hockeyterrein aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren verschillende functies te onderzoeken. Enerzijds wil het college kansen geven aan de initiatieven en wensen van de buurt. Omdat er grote behoefte is aan nieuwe woningen, wil het college het terrein ook gebruiken voor woningbouw.

Buurtinitiatief: natuurtuin en solarpark

Buurtinitiatief Dieren-West wil het gebied graag gebruiken voor een natuurtuin. Omdat het om een groot gebied gaat, heeft het college besloten om een deel van het terrein hiervoor beschikbaar te stellen aan de buurt. Naast een natuurtuin, onderzoekt de buurt welke mogelijkheden er zijn voor een solarpark boven de bestaande parkeerplaats van Sportpark Het Nieuwland. Het college geeft de buurt de ruimte om deze plannen uit te werken in een businesscase.

Nieuwe woningen

Er is landelijk een tekort aan woonruimte. In de woonvisie is vastgesteld dat we in onze gemeente voor 2027 nog 550 nieuwe huizen willen bouwen. Bouwlocaties voor nieuwe woningen zijn schaars binnen de gemeente en moeten gevonden binnen de bestaande kernen. Het vrijgekomen terrein, zoals het voormalig hockeyveld, biedt kansen om aan de woonopgave te voldoen. De komende periode onderzoeken we de mogelijkheden voor nieuwbouw op deze plek. Daarbij wordt onder andere gekeken naar vernieuwende woonvormen zoals tiny houses.

Wethouder Ronald Haverkamp: “Het is mooi hoe woningbouw en de wensen van de buurt in deze plannen samen komen. Op deze manier kunnen we dit gebied een uniek en duurzaam karakter geven, zorgen we voor nieuwe woningen die zo hard nodig zijn en dragen we bij aan de leefbaarheid van de buurt! “

Vervolg van de plannen

Er gaan nu 2 vervolgtrajecten lopen:

  1. We gaan de plannen voor woningbouw verder uitwerken in een startnotitie. Voor het deel van het terrein dat niet wordt gebruikt voor woningbouw, mag de werkgroep uit de buurt plannen uitwerken voor een natuurtuin.
  2. Een werkgroep uit de buurt gaat een businesscase maken voor het solarpark. De businesscase moet einde van dit jaar klaar zijn. Daarna kijken we met elkaar naar de haalbaarheid.