Opvang Oekraïners in Rheden nog in onderzoek

Net als andere gemeentes in Nederland is ook de gemeente Rheden hard op zoek naar opvanglocaties voor Oekraïners

Op dit moment beschikt de gemeente niet zelf over locaties die snel geschikt gemaakt kunnen worden voor goede opvang. Wel zijn een aantal andere locaties naar voren gekomen bij de zoektocht, zoals het ziekenhuis in Velp en het voormalig Vivarepand ook in Velp. In Rheden is gekeken naar het voormalig Hotel De Roskam. Aan de eigenaren is de vraag voorgelegd of zij Oekraïners kunnen opvangen. Bij deze locaties zijn de eigenaren echter met dusdanige ontwikkelingen bezig dat het nu niet mogelijk is daar opvang voor vluchtelingen te realiseren. 
In het voormalig woonzorgcentrum Rhederhof in Rheden is het ook niet mogelijk vluchtelingen op te vangen. Dit pand is niet bewoonbaar en wacht op sloop. 
 
Met een aantal andere eigenaren van eventuele locaties is de gemeente nog in gesprek. Zodra hierover meer bekend is, laat de gemeente dit weten. 

Meer informatie

Lees verder voor meer informatie over helpen van vluchtelingen uit Oekraïne. op Vluchtelingen uit Oekraïne helpen.