Overeenkomst voor 270 Flexwoningen op Haveland met Trits Vastgoed

Op 30 mei 2024 hebben wij een overeenkomst getekend met Trits Vastgoed. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het bouwen van maximaal 270 flexwoningen in twee fases op het perceel aan de Pinkelseweg/Hoek Dr. Langemeijerweg (onderdeel Haveland). Het voorlopig schetsontwerp wordt nu verder uitgewerkt.

Wij zijn al ruim een jaar in gesprek met ontwikkelaar Trits Vastgoed.

“In 2023 is een vergunning verleend voor het realiseren van bedrijfsverzamelgebouwen op het perceel Pinkelseweg (voormalig GS Staal). Vanuit de gemeente hebben we andere wensen voor het gebied. We willen graag meer ruimte voor woningbouw en kleinschalige bedrijven. Een wens die ook is uitgesproken door inwoners uit Rheden.”, zegt Paul Hofman, wethouder Ruimtelijke Ordening.

Op basis van verschillende gesprekken heeft Trits Vastgoed eind vorig jaar aangegeven te willen kijken naar het bouwen van flexwoningen op het terrein. Een intensief overleg volgde met als resultaat het ondertekenen van de overeenkomst.

“Wij zijn heel blij dat Trits Vastgoed hierin wilde meedenken en heeft besloten om het terrein een andere invulling te geven”, aldus Ronald ter Hoeven, wethouder Economie.

Bouw in twee fases

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het bouwen van maximaal 270 woningen in twee fases. In de eerste fase gaat het om 170 woningen. Het precieze aantal woningen dat uiteindelijk gebouwd wordt, hangt af van de uiteindelijke inrichting van het terrein. Omwonenden en omliggende bedrijven worden betrokken bij de planvorming.

Een mix van huurwoningen

Naast de overleggen met de ontwikkelaar hebben we begin dit jaar een subsidie ‘Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen 2023’ aangevraagd bij het Rijk om flexwoningen te kunnen bouwen. Deze subsidie van 1,56 miljoen is toegekend in maart 2024. Dit betekent dat uiterlijk maart 2025 een mix van flexwoningen gebouwd moet zijn. Op Haveland komen goede kwaliteit flexwoningen voor starters, gezinnen en senioren. Hiervan is 30 procent sociale huurwoningen: 10 procent statushouders, 10 procent spoedzoekers (bijvoorbeeld mensen die snel een woning zoeken door een scheiding) en 10 procent starters. De overige 70 procent worden huurwoningen in de wat hogere prijsklasse of studio’s in een goedkope prijsklasse. De flexwoningen zijn er voor een periode van maximaal 15 jaar. Er wordt nog een Masterplan opgesteld, waarin duidelijk wordt wat er na 15 jaar mogelijk is op het terrein voor wonen en werken.

Van voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp

Er is een voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan, dat nu verder wordt uitgewerkt. Dit plan is een goede basis voor de verdere gesprekken met de ontwikkelaar, omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden. Op dit moment wordt de procedure gestart met onder andere een aanvraag door Trits Vastgoed voor een omgevingsvergunning voor de eerste fase van de bouw. Bij de beoordeling worden we ondersteund door het versnellingsteam van de provincie Gelderland. Dit om te zorgen dat de deadline van de subsidie gehaald wordt. Fase 2 wordt op een later moment ontwikkeld. Als de vergunning verleend en definitief is, wordt gestart met de bouw. De vergunning die al is afgegeven voor het bouwen van bedrijfsverzamelgebouwen wordt dan ingetrokken.