Participatieverklaring nieuwkomers

Afgelopen woensdag hebben 11 nieuwkomers hun handtekening gezet onder een Participatieverklaring. Daarmee verklaren zij dat ze actief mee willen doen in de Nederlandse samenleving.

Nieuwkomers die nog moeten beginnen met inburgeren, leren eerst hoe we met elkaar om gaan in Nederland en waarom we dat zo doen. Ze maken kennis met de Nederlandse normen en waarden.
De waarden Vrijheid, Gelijkwaardigheid, Solidariteit en Participatie staan centraal in deze verklaring. Wethouder Ronald Haverkamp las de Participatieverklaring (PDF, 72 kB) voor.

Vluchtelingenwerk met Bibliotheek en Radar

Vluchtelingenwerk verzorgt het traject in onze gemeente samen met Bibliotheek Veluwezoom en Radar Uitvoering. Ze organiseren  4 bijeenkomsten met een tolk. In de eerste 3 staan de waarden en de Nederlandse samenleving centraal. In de 4e bijeenkomst maken de nieuwkomers ook kennis met de bibliotheek en welke cursussen ze daar kunnen  volgen. Verder geeft Radar een presentatie over hun organisatie en kunnen nieuwkomers via Radar vrijwilligerswerk doen. Na 3 maanden is er ook nog een terugkombijeenkomst.

Voor wie is dit?

Sinds 1 oktober 2017 is voor iedere nieuwkomer verplicht een participatieverklaring (zie bijlage) te ondertekenen.  Nieuwkomers hebben daar 1 jaar de tijd voor en dat begint op het moment dat ze ingeschreven staan bij de gemeente.

Wethouder Ronald Haverkamp: “Als gemeente Rheden kiezen we  voor een uitgebreid traject dat bestaat uit 4 bijeenkomsten. Ik ben er van overtuigd dat het betrekken van de bibliotheek/taalhuis en vrijwilligerswerk ervoor zorgt dat nieuwkomers sneller de Nederlandse taal zullen leren. En dat is erg belangrijk om je hier in Nederland thuis te voelen en om mee te doen”.