Praat mee over de toekomst van Ellecom en Velp

De gemeente Rheden gaat op dinsdag 30 mei in Ellecom en op donderdag 1 juni in Velp met inwoners en ondernemers in gesprek over de vraag hoe de dorpen er over twintig jaar uitzien. De resultaten van de dorpsgesprekken worden verwerkt in een omgevingsvisie voor de hele gemeente.

Datum en locatie

In 5 van de 7 kernen heeft de gemeente al een dorpsgesprek gevoerd. Nu kunnen de inwoners en ondernemers uit de dorpen Ellecom en Velp in gesprek met de gemeente over hun wensen tijdens het dorpsgesprek. De gesprekken vinden plaats op 30 mei in Ellecom (Landgoed Avegoor) en op 1 juni in Velp (buurthuis De Poort).

Aanmelden en vrije inloop

U kunt zich vooraf aanmelden voor deze avond. Vrije inloop is ook mogelijk tussen 16.00 uur en 18.00 uur en 19.00 uur en 21.00 uur.

Aanmelden voor de avond

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie wordt een belangrijk document voor de toekomstige ontwikkeling van onze gemeente. De omgevingsvisie gaat over allerlei onderwerpen, zoals wonen, werken, verkeer, natuur, landschap, energievoorziening, cultuurhistorie en nog veel meer. In de omgevingsvisie worden keuzes gemaakt over wat de gemeente, inwoners en ondernemers willen behouden en versterken of juist willen veranderen. Wat is er nodig om de dorpen in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar te houden, hoe kan het landschap voorbereid worden op het veranderend klimaat en hoe kan de lokale economie versterkt worden zijn allemaal onderwerpen die hierin terugkomen.