Raad van gemeente Duiven besluit over beleidskader windmolens en zonnevelden

Net als wij werken veel gemeenten aan beleidskaders voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Voor inwoners kan het interessant zijn om te weten waar onze buurgemeenten aan werken. 

De gemeenteraad van Duiven neemt op 15 februari 2022 een besluit over ‘het beleidskader initiatieven grootschalige opwek wind- en zonne-energie’. Het gaat om het gebied ten noorden van de A12 en de bedrijventerreinen InnoFase-Centerpoort-Noord. 

Politieke avond-Ronde tafel

Op dinsdagavond 11 januari 2022 vanaf 19.30 uur vindt de eerste ‘Politieke avond-Ronde tafel’ hierover plaats. Inwoners van de gemeente Rheden zijn ook van harte welkom om deel te nemen via Microsoft Teams. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij de griffie van de gemeente Duiven door te mailen naar griffie@duiven.nl onder vermelding van uw naam en eventueel namens wie u wilt spreken. Of bel met de gemeente Duiven via 0316-279 111.

Meer informatie

De stukken voor de gemeenteraad zijn te vinden via de website van de gemeente Duiven. Meer informatie over het beleidskader en het besluitvormingsproces is te lezen in dit nieuwsbericht.