Regeling toekomstbestendig wonen in Rheden

Sinds 1 november is het mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe regeling Toekomstbestendig Wonen. In deze regeling zijn de Blijverslening, de Nul op de Meter (NOM) regeling en de Duurzaamheidslening samengevoegd.

Toekomstbestendig Wonen is een regeling om particuliere woningen te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Deze regeling biedt ook de mogelijkheid om energiemaatregelen te combineren met het levensloopbestendig maken van de woning.

CO2-neutraal in 2040

Door deze regeling aan te bieden verwachten we een versnelling in de verduurzaming van Rhedense woningen te realiseren. Met de regeling worden particuliere woningeigenaren gestimuleerd om energiebesparende, duurzame, energieopwekkende of klimaatbestendige maatregelen te treffen. Voorbeelden daarvan zijn vloer- en glasisolatie, zonnecollectoren en warmtepompen. Maar ook groendaken en het saneren van asbestdaken vallen onder deze regeling.

Blijven wonen

Naast de verduurzaming zetten we met deze regeling ook in op de levensloopbestendigheid van de woningen. Onze gemeente is vergrijsder dan het landelijk gemiddelde; in 2040 zal ruim een kwart van de bevolking ouder zijn dan 65. Op dit moment zijn er te weinig woningen om aan de vraag naar levensloopbestendige woningen te voldoen. Naast het toevoegen van levensloopgeschikte woningen moet de huidige woningvoorraad worden aangepast. Lang niet alle inwoners hebben echter de financiële mogelijkheden om dergelijke maatregelen te betalen. Deze regeling biedt voor hen een uitkomst.

Meer informatie over de regeling

Alle informatie over de Regeling toekomstbestendig wonen vindt u op deze website.