Rheden krachtiger in balans

Het college wil structureel ruim € 6 miljoen per jaar bezuinigen. De afgelopen maanden zijn de maatregelen die hieraan bijdragen in beeld gebracht. Dinsdag 22 oktober praat de gemeenteraad hierover en kunt u ook uw mening laten horen. Op 12 november besluit de gemeenteraad definitief over de voorgestelde maatregelen.

Begroting meer in balans

De voorgenomen maatregelen moeten ervoor zorgen dat wij de komende jaren niet steeds weer te maken hebben met financiële tekorten. De balans op orde krijgen, kan op 2 manieren: bezuinigen op uitgaven en inkomsten te verhogen.

Bezuinigen op uitgaven

Net als ongeveer alle gemeenten in Nederland kampen ook wij met flinke tekorten vanwege de toenemende kosten voor jeugd, Wmo en de participatiewet. De voorgestelde bezuinigingen op dit gebied leveren uiteindelijk in 2023 € 3,3 miljoen op. Denk daarbij aan het versoberen van Hulp bij huishouden en het verminderen van beschut werk. Door het toezicht bij jeugd en Wmo te versterken komt er meer grip op de uitgaven.
Daarnaast bezuinigen we op onze eigen organisatie en partijen waarmee wij samenwerken. Ook worden bijvoorbeeld de niveaus van het groen- en wegenonderhoud verlaagd. En worden projecten in de buitenruimte (nog) niet of op een lager niveau uitgevoerd. Door al deze maatregelen zijn er uiteindelijk minder ambtenaren nodig.

Inkomsten verhogen

Maar we willen ook onze inkomsten verhogen. Door bijvoorbeeld het verhogen van de leges en de toeristenbelasting. En door de afvalstoffenheffing en het rioolrecht kostendekkend te maken. Nu betalen inwoners hier minder voor dan de daadwerkelijke kosten zijn.

Programmabegroting en maatregelen

Op de website van de gemeenteraad vindt u:

  • Programmabegroting 2020
  • Eindrapportage Rheden Financieel Stabiel (met een overzicht van alle voorgenomen maatregelen in bijlage 4)
  • Maatregelen 26-9 (overzicht met toelichting op alle voorgestelde maatregelen)

Besluitvorming

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de begroting en dus ook over de bezuinigingen. Dat gebeurt op 12 november.

22 oktober: mogelijkheid om uw mening te laten horen

Op 22 oktober debatteert de gemeenteraad er eerst over. Inwoners en belangstellenden zijn ook tijdens deze avond welkom. Als u wilt inspreken tijdens de vergadering op 22 oktober, moet u zich vooraf melden bij de griffie van de gemeente.

Inwonersbijeenkomst 2 oktober

Tijdens de informatiebijeenkomst voor inwoners en andere belangstellenden op 2 oktober heeft het college uitleg gegeven over de voorgenomen bezuinigingen. Aan de hand van gestelde vragen en zorgen die geuit werden, gingen zij het gesprek aan.