Ruim 750 woningen erbij in Velp in 10 jaar

Samen met 3 ontwikkelaars hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan het concept Masterplan IJsseldistrict, een nieuwe woonwijk rondom het gebied van ziekenhuis Rijnstate in Velp. Bijzonder is dat er veel meer woningen gebouwd kunnen worden dan eerder was aangekondigd. Aanvankelijk werd nog gesproken over 350 woningen, maar nu blijkt dat op deze plek uiteindelijk zo’n 1.100 woningen gebouwd kunnen worden. De eerste 750 woningen staan er binnen 10 jaar.

Het toevoegen van woningen is voor ons als gemeente heel belangrijk. Net als overal elders in het land telt de gemeente veel woningzoekenden, maar de bouwmogelijkheden zijn schaars. Het gevolg is dat bewoners vaak naar elders verhuizen. Met dit plan ontstaat de mogelijkheid om binnen Velp mensen een nieuwe woning in een moderne, duurzame wijk aan te kunnen bieden. Een wijk waarin veel verschillende soorten koop- en huurwoningen te vinden zullen zijn en waarbij een deel in de sociale huursector wordt gerealiseerd. Wethouder Haverkamp verwacht met de komst van deze wijk dat winkels, scholen en andere maatschappelijk voorzieningen behouden blijven. Bovendien denkt hij dat dit project een kwaliteitsimpuls is voor Velp-Zuid. 

In het concept Masterplan is een nieuwe woonwijk uitgewerkt, dat een aantrekkelijke entree voor Velp kan worden en die zich kenmerkt door de grote groene ruimte. Een centraal autovrij gebied vormt het hart van de wijk en daarin bevinden zich aantrekkelijke wandelroutes naar bijvoorbeeld het winkelcentrum. De bomen en waterpartijen geven verkoeling in de warme zomers en de groene ruimte kan bij hevige regen het water goed opvangen.

Wethouder Ronald Haverkamp: “Ik ben enorm blij dat ik dit masterplan kan presenteren, want de woningbehoefte in onze gemeente is groot. Deze eerste 750 woningen dragen hieraan bij. En ik hoop dat we in de toekomst ook die laatste 350 woningen kunnen bouwen op de plek waar nu arbeidsmigranten verblijven. Dit masterplan is een eerste stap in de richting van de bouw van  een moderne, gevarieerde en duurzame wijk met veel groen. Een aanwinst in Velp-Zuid voor het dorp!"

Verkeer en parkeren

De Broekstraat en de aansluiting op de Kennedystraat vormen de ontsluiting van het gebied. Aan de Broekstraat komt een beperkt aantal nieuwe woningen, zodat deze weg niet te druk wordt. Parkeren wordt voor een belangrijk deel opgelost binnen de te bouwen woonblokken. Daarnaast worden er openbare parkeerplaatsen binnen het plangebied aangelegd. 

Intentieovereenkomst en Woningbouwimpuls

Met drie ontwikkelende partijen heeft de gemeente een intentieovereenkomst getekend en afgesproken dat samen verder onderzocht en uitgewerkt wordt hoe op basis van een 15algemene ruimtelijke uitgangspunten een haalbaar plan kan worden gemaakt. Het concept Masterplan IJsseldistrict is daarvan het eerste resultaat. 

Met dit aantal woningen kan een behoorlijke bijdrage geleverd worden aan het landelijke doel om jaarlijks 75.000 woningen te bouwen. Daarom hebben we ook een zogenoemde aanvraag Woningbouwimpuls ingediend bij het Rijk. De Woningbouwimpuls is bedoeld om de bouw van extra woningen te versnellen. De bijdrage is vooral bestemd voor de bouw van betaalbare woningen, zodat het woningaanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen wordt vergroot. We zijn met inzet van eigen middelen, een bijdrage van de Provincie en de gevraagde bijdrage van het Rijk, in staat om versneld een groot aantal woningen te realiseren, waarbij sprake is van een hoog percentage betaalbare woningen.