Samen Energie Opwekken; deel uw reactie

Om met zonnevelden en windmolens op een grootschalige manier energie op te wekken in onze gemeente, is het niet alleen belangrijk dat we met elkaar gebieden vastleggen waar dat eventueel zou kunnen. Minstens zo belangrijk is het dat we met elkaar vastleggen aan welke eisen de samenwerking tussen een initiatiefnemer, omwonenden, andere belanghebbenden en de gemeente moet voldoen.

Daarvoor stellen wij het beleidskader Samen Energie Opwekken op.

Voordat de gemeenteraad gaat besluiten over deze documenten, bieden wij onze inwoners en andere belanghebbenden de gelegenheid om op de inhoud van deze concepten te reageren.