Subsidieregeling voor energiebesparing bedrijven

Rhedense ondernemers die energiebesparende maatregelen willen nemen in hun bedrijf, kunnen vanaf nu terecht bij het Regionaal Expertiseteam Energie (REE) voor advies. De gemeente Rheden heeft daarvoor een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen.

Voor wie is deze regeling?

De regeling is bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen met een verbruik tot 10.000 kWh aan elektriciteit of 5.000 m3 aan aardgas per jaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarnaast een bedrag van ruim 14.000 euro gereserveerd voor individuele begeleiding van bedrijven. 

Hoe kan ik de regeling aanvragen?

Hoe ziet de begeleiding eruit?

De onafhankelijke energie-experts van het REE helpen ondernemers om hun energieverbruik te verminderen en duurzame energie op te wekken. Ze kunnen het volgende doen:
  • Eeb scan doen waaruit blijkt welke maatregelen het meeste opleveren. 
  • Helpen bij het aanvragen van subsidie.
  • Helpen bij het vinden van betrouwbare informatie en gecertificeerde experts.
  • Begeleiding bieden bij de uitvoering. 

Wat is het REE?

Het REE is een samenwerking tussen gemeenten (verenigd in de Groene Metropoolregio) en het bedrijfsleven (vertegenwoordigd door VNO-NCW). Het REE heeft tot doel om bedrijven proactief te ondersteunen bij maatregelen om organisaties toekomstbestendig te maken door energiebesparing en overschakeling naar duurzame energiebronnen. Dit zal leiden tot CO2-reductie en een meer gezonde en groene leef- en werkomgeving voor iedereen.
 
“Deze nieuwe subsidieregeling is een mooie stimulans voor ondernemers om te gaan verduurzamen. Dat is niet alleen goed voor hun bedrijf, maar brengt ook onze klimaatdoelen dichterbij”, zegt wethouder Paul Hofman (duurzaamheid). Ook wethouder Ronald ter Hoeven (economie) is blij met het REE: “Rhedens ondernemers die willen verduurzamen kunnen bij het REE terecht voor specialistische hulp. Het expertiseteam sluit ook mooi aan bij onze nieuwe economische visie waarbij het vooral gaat om brede welvaart. Dat wil zeggen dat de economie niet alleen draait om economische groei. Het verduurzamen van bedrijven hoort daar ook zeker bij.”