Stemmen voor Traverse Dieren

Traverse Dieren is samen met 19 andere projecten genomineerd voor de prijs mooiste project van Gelderland 2020. De provincie Gelderland heeft de tweejaarlijkse prijs voor ruimtelijke kwaliteit (GPRK) uitgeschreven. Het is een prijs voor ruimtelijke kwaliteit met als thema ‘Brede blik op ruimte’. Stemmen voor de publieksprijs kan tot 14 december.

Project Traverse Dieren

Het gebied rond de N348 heeft de afgelopen jaren een enorme verandering ondergaan. Zo kreeg Dieren onder andere een tunnelbak voor doorgaand-verkeer en kwam er een prachtig nieuw stationsplein met veel groen, een voetgangersbrug over het spoor en een parkeergarage. Door de ondertunneling zijn Dieren noord en zuid meer verbonden en is het op straat, met alleen bestemmingsverkeer, rustiger geworden. Gemeenten, maatschappelijke organisaties, waterschappen, verenigingen, stichtingen, ontwerpbureaus en particulieren konden projecten in Gelderland aanmelden die een bijdrage leveren aan de grote veranderingsopgaven van dit moment. Wethouder Dorus Klomberg: Ik ben supertrots dat Traverse Dieren genomineerd is voor het mooiste project van Gelderland 2020. Traverse kent een hele lange geschiedenis maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn. Het verkeer stroomt beter door, de bereikbaarheid en de leefbaarheid zijn verbeterd en het is een duurzaam project . Ik zou zeggen: stem allemaal op dit project dan kunnen we er nog ‘iets’ moois aan toevoegen.

De ambities (veranderopgaven) van dit moment zijn:

  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie
  • Circulaire economie
  • Biodiversiteit
  • Bereikbaarheid
  • Economisch vestigingsklimaat
  • Goed en gezond woon- en leefklimaat.

Al deze ambities doen een groot beroep op de ruimte in Gelderland. Bij deze prijs gaat het om projecten die bijdragen aan meerdere van deze ambities.

Een juryprijs en een publieksprijs

De provincie stelt een juryprijs en een publieksprijs van elk €10.000,- beschikbaar, te besteden aan het project. Bijvoorbeeld om een kunstwerk te laten maken, te besteden aan promotie of voor onderhoud. Op 18 december maakt Jan Terlouw de winnaar bekend van de publieks- en vakjuryprijs.

Stemmen

U kunt stemmen kan tot 14 december 2020. Bekijk het project en stem voor de publieksprijs via www.gelderland.nl/gprk2020-stemmen.