Verbod op gebruik oppervlaktewater

Waterschap Rijn en IJssel een algeheel verbod ingesteld op het onttrekken van oppervlaktewater. Dat betekent dat er in het hele beheergebied van het waterschap geen water mag worden gehaald uit beken, sloten en vijvers. Dit geldt ook voor een groot deel van het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe.

Voor bedrijven en particulieren

Dit verbod geldt voor zowel bedrijven als particulieren, grote en kleine hoeveelheden. Het waterschap ziet scherp toe op naleving van het verbod. Illegale onttrekkers riskeren een boete tot 2000 euro. Wettelijk is geregeld dat de brandweer altijd gebruik mag maken van oppervlaktewater voor blusdoeleinden. Er geldt geen verbod op het onttrekken van grondwater, al is het verstandig om zuinig te zijn met het beschikbare grondwater.

Dijkgraaf Hein Pieper, Waterschap Rijn en IJssel: “Zo droog als het nu in de Achterhoek is, is nog niet eerder voorgekomen sinds de start van onze metingen in 1987. Een gevolg van de klimaatverandering waar we niet meer omheen kunnen.”

Wat kunt u zelf doen?

Wees zuinig met water. Ziet het water in uw omgeving er minder fris uit, vermijdt dan contact met het water, ook door (huis)dieren. Ziet u dode vis, dode (water)vogels of vermoedt u blauwalg, meld dit dan bij het waterschap Rijn en IJssel. Wilt u zwemmen, doe dit dan op één van de officiële zwemlocaties. Daar wordt regelmatig de waterkwaliteit gecontroleerd. U vindt ze op www.zwemwater.nl.