Gemeenteraadsverkiezing en referendum 21 maart

Op woensdag 21 maart 2018 is de verkiezing voor de gemeenteraad van Rheden en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Op deze pagina leest u informatie over:

Waarvoor kunt u stemmen

Bij de verkiezingen op 21 maart kunt u stemmen voor:

  1. Een nieuwe gemeenteraad voor de gemeente Rheden. Op wie u kunt stemmen voor de verkiezing van de gemeenteraad, ziet u op de kandidatenlijst. De kandidatenlijst (PDF, 164 kB) kunt u online bekijken. In de 2e week van maart, krijgt u de kandidatenlijst ook met de post toegestuurd.
  2. Het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Alle informatie hierover leest u op  www.referendumwiv2017.nl.

Stempas en stemrecht

Bent u stemgerechtigd en stond u op 5 februari 2018 ingeschreven als inwoner van onze gemeente? Dan ontvangt u begin maart uw stempas(sen).

U bent stemgerechtigd voor de verkiezing van de gemeenteraad van Rheden als u:
•    Op 5 februari 2018 staat ingeschreven in de gemeente Rheden.
•    18 jaar of ouder bent op 21 maart 2018.
•    De Nederlandse nationaliteit bezit, of EU-onderdaan bent, of een andere vreemde nationaliteit heeft met een rechtsgeldig verblijf van 5 jaar.
•    Niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Voor het referendum bent u alleen stemgerechtigd als u de Nederlandse nationaliteit bezit.

Waar kunt u stemmen?

Voor de gemeenteraadsverkiezing

Als inwoner van de gemeente Rheden kunt u uw stem uitbrengen bij 1 van de 26 stembureaus in onze gemeente. Alle stembureaus zijn open op woensdag 21 maart van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Voor de gemeenteraadsverkiezing is het niet mogelijk om uw stem in een andere gemeente uit te brengen.

Voor het referendum

Als inwoner van de gemeente Rheden kunt u uw stem uitbrengen bij 1 van de 26 stembureaus in onze gemeente. Alle stembureaus zijn open op woensdag 21 maart van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Voor het referendum is het mogelijk om uw stem in een andere gemeente uit te brengen. Daarvoor heeft u een kiezerspas nodig.

In het stemhokje

Kiezers die door hun lichamelijke situatie niet zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen mogen door een ander geholpen worden in het stemhokje. Kiezers met een verstandelijke beperking mogen geen hulp krijgen in het stemhokje.

Kiezerspas aanvragen om in een andere gemeente te stemmen voor het referendum

Wilt u uw stem voor het referendum uitbrengen in een andere gemeente? Dan kan dat niet met uw stempas. Daarvoor heeft u een kiezerspas nodig.
Zo’n kiezerspas kunt u krijgen door met de stempas naar het gemeentehuis of een servicecentrum te gaan, bekijk de openingstijden en momenten waarop u op afspraak terecht kunt. Daar wordt uw stempas ingenomen. Als het mogelijk is ontvangt u direct uw kiezerspas, anders sturen we deze per post naar u toe. Met een kiezerspas kunt u dan stemmen in elk stembureau in Nederland.


Aan de balies van de servicecentra kunt u een kiezerspas aanvragen tot uiterlijk vrijdag 16 maart, bij het gemeentehuis in De Steeg is dit mogelijk tot dinsdag 20 maart, 12.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een kiezerspas aanvragen. Hiervoor vult u het formulier Verzoek Kiezerspas K6 (PDF, 86kB) in. Het ingevulde formulier en uw stempas stuurt u per post naar ons toe. Uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 16 maart bij ons binnen zijn. U ontvangt daarna per post een kiezerspas van ons.

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u bij de komende verkiezingen niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen via een volmacht. Dit kan op 2 manieren:

1. Volmacht afgeven als u de stempas al heeft ontvangen

Heeft u de stempas al ontvangen? Dan kunt u de volmacht regelen via de achterkant van  uw stempas, dit heet een onderhandse volmacht. U en degene die de stem voor u uitbrengt ondertekenen uw stempas. De gemachtigde brengt uw stem uit, tegelijk met zijn/haar eigen stem. Naast zijn/haar eigen legitimatiebewijs, moet de gemachtigde ook uw legitimatiebewijs of een kopie daarvan meenemen.

Voor een machtiging kunt u iedereen machtigen die stemgerechtigd is en inwoner is van de Gemeente Rheden. De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere personen een stem uitbrengen.

2. Volmacht afgeven voordat u de stempas ontvangt

Als u het stemmen per volmacht al wilt regelen voordat u de stempas heeft ontvangen, dan kan dit door het formulier Volmacht voor verkiezingen L8 (PDF, 57 kB) in te vullen. Op deze manier een volmacht aanvragen kan tot uiterlijk 16 maart. Op het formulier vult u de gegevens in van de persoon die voor u stemt. De gemachtigde krijgt een volmachtformulier en brengt uw stem uit, tegelijk met zijn/haar eigen stem. Daarbij heeft de gemachtigde persoon zijn/haar eigen legitimatiebewijs nodig, en het invulde formulier. De gemachtigde hoeft geen (kopie) legitimatiebewijs van u mee te nemen.

Het initiatief ligt bij u!

Het initiatief om iemand voor u te laten stemmen moet van u zelf uit gaan. Een ander mag u niet vragen of hij voor u mag stemmen, dat is verboden. Ook is het verboden te betalen voor uw stem, of u op een andere manier te verplichten om uw stem door een ander te laten uitbrengen. U bent dan ook zelf strafbaar.

Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Legitimeren

Als u uw stem uitbrengt moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart die geldig is, of maximaal 5 jaar verlopen is (geldig tot en met 21 maart 2013). Brengt iemand anders een stem voor u uit, geef deze persoon dat een kopie mee van een geldig identiteitsbewijs of een identiteitsbewijs dat maximaal 5 jaar verlopen is.

Vragen of opmerkingen?

Wilt u meer informatie over de verkiezingen, kijk dan op de website www.elkestemtelt.nl. Op www.hoewerktstemmen.nl vindt u informatie over hoe stemmen in z'n werk gaat.
Heeft u vragen of opmerkingen over de verkiezingen die specifiek over deze gemeente gaan, dan kunt u mailen of bellen:

  • Mail: verkiezingen@rheden.nl
  • Telefonisch: via (026) 49 76 911