Verkiezingen Europese Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europese Parlement.

Op deze pagina leest u waar u kunt stemmen en hoe u iemand anders voor u kunt laten stemmen. Bent u stemgerechtigd, dan ontvangt u uiterlijk 9 mei de stempas. Uiterlijk 20 mei ontvangt u de kandidatenlijst.

Europese Parlement

Wilt u meer informatie over de verkiezingen van het Europese Parlement, wat zij doen en op wie u kunt stemmen? Bekijk dan https://www.europese-verkiezingen.eu/. De verkiezingen voor het Europese Parlement zijn in Nederland op donderdag 23 mei 2019. De totale verkiezingsperiode duurt tot en met zondag 26 mei.

Stemrecht

Bent u stemgerechtigd dan ontvangt u van ons uiterlijk 9 mei de stempas. U bent stemgerechtigd voor de verkiezingen van het Europese Parlement als:

 • u op 9 april 2019 inwoner was van Nederland
 • u 18 jaar of ouder bent op 23 mei 2019
 • u de Nederlandse nationaliteit heeft
  of u de nationaliteit heeft van een andere lidstaat van de Europese Unie en de keuze heeft gemaakt om in Nederland te stemmen (dit kon tot uiterlijk op 9 april 2019)
 • u niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Stembureaus

Als inwoner van de gemeente Rheden kunt u uw stem uitbrengen bij 1 van de 26 stembureaus in onze gemeente. Alle stembureaus zijn geopend op donderdag 23 mei van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig.

Stembureau De Arnhorst verplaatst naar De Dingenfabriek

Stemt u normaal gesproken bij stembureau De Arnhorst in Velp? Dit stembureau verplaatst op donderdag 23 mei naar De Dingenfabriek, Bergweg 24a, 6881 LS Velp.

Kiezerspas: Stemmen in een andere gemeente

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, heeft u een kiezerspas nodig. Daarmee kunt u stemmen bij elke Nederlandse gemeente. Er zijn 2 manieren om aan een kiezerspas te komen:

 1. Als u de stempas heeft ontvangen, gaat u met de stempas naar het gemeentehuis of servicecentrum Velp. Bekijk de openingstijden en maak een afspraak. Daar wordt uw stempas ingenomen. Als het mogelijk is ontvangt u direct een kiezerspas, anders sturen we deze per post naar u toe. Aan de balie van servicecentrum Velp kunt u een kiezerspas aanvragen tot uiterlijk vrijdag 17 mei. Bij het gemeentehuis in De Steeg is dit mogelijk tot woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur.
 2. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Hiervoor vult het ingevulde formulier Verzoek Kiezerspas (PDF, 68 kB) en uw stempas per post naar ons toe. Uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 17 mei bij ons binnen zijn. U ontvangt daarna per post een kiezerspas van ons.

Volmacht: Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u bij de komende verkiezingen niet zelf naar het stembureau? Dan kunt iemand anders voor u laten stemmen. Dat kan op 2 manieren:

 1. Volmacht afgeven als u de stempas al heeft ontvangen.
  Heeft u de stempas al ontvangen? Dan kunt u de volmacht regelen via de achterkant van  uw stempas, dit heet een onderhandse volmacht. U en degene die de stem voor u uitbrengt ondertekenen uw stempas. De gemachtigde brengt uw stem uit, tegelijk met zijn/haar eigen stem. De gemachtigde moet ook inwoner zijn van de gemeente Rheden en mag voor maximaal 2 andere personen een stem uitbrengen.
 2. Volmacht afgeven voordat u de stempas ontvangt.
  Als u het stemmen per volmacht wilt regelen voordat u de stempas heeft ontvangen, dan kan dit door het formulier Volmacht voor verkiezingen' (PDF, 71 kB) in te vullen. Op deze manier een volmacht aanvragen kan tot uiterlijk 17 mei 2019. Op het formulier vult u de gegevens in van de persoon die voor u stemt. De gemachtigde krijgt een volmachtformulier en brengt uw stem uit, tegelijk met zijn/haar eigen stem.

Het initiatief ligt bij u!

Het initiatief om iemand voor u te laten stemmen moet van u zelf uit gaan. Een ander mag u niet vragen of hij voor u mag stemmen, dat is verboden. Ook is het verboden te betalen voor uw stem, of u op een andere manier te verplichten om uw stem door een ander te laten uitbrengen. U bent dan ook zelf strafbaar.
Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Stemmen in het buitenland

Bent u kiesgerechtigd om te stemmen in Nederland op 23 mei 2019 en tijdens de verkiezing van het Europees Parlement in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief, dit regelt u via een formulier bij de gemeente Den-Haag.

Legitimeren

Als u uw stem uitbrengt moet u zich legitimeren. Dat kan met een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart die geldig is, of maximaal 5 jaar verlopen is (geldig tot 23 mei 2014). Brengt iemand anders een stem voor u uit, geef deze persoon dat een kopie mee van een geldig identiteitsbewijs of een identiteitsbewijs dat maximaal 5 jaar verlopen is.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de verkiezingen en het stemmen? Mail of bel:
•    Mail: verkiezingen@rheden.nl
•    Telefonisch: via (026) 49 76 911