Vier 75 jaar bevrijding!

Heeft u ideeën over een kleinschalig evenement met uw school, uw buurthuis, uw bibliotheek, uw vereniging? Doe mee met Veluwe Remembers en de Airborne Region.

Veluwe Remembers vraagt aandacht voor de verhaallijnen: Market Garden (met daarbij de evacuatie), de Joodse geschiedenis in de oorlog en de bevrijding door de Canadezen.
Van september 2019 tot en met mei 2020 wordt er op alle mogelijke manieren aandacht besteed aan het feit dat de Veluwe 75 jaar geleden werd bevrijd. Daar horen grote en kleine evenementen bij. Van grote festivals in Arnhem en Wageningen tot exposities, lezingen, speciale concerten, noem maar op.

Poppyregeling voor kleinere initiatieven

Het regioprogramma Veluwe Remembers is een onderdeel van het provinciale programma Gelderland Herdenkt gericht op het herdenken, het beseffen van de vrijheid en het vieren daarvan. Binnen Veluwe Remembers willen we graag dat ook kleinere initiatieven in wijken en buurten worden gestimuleerd. Daarvoor is een zogenaamde ‘poppyregeling’ in het leven geroepen. Kleine projecten kunnen een bescheiden financiële bijdrage aanvragen én meedoen met de communicatie voor het grote publiek via speciale websites en apps.
Bij alles binnen Veluwe Remembers zoeken we naar de verbinding met elkaar. Het is mooi als uw idee aansluit bij wat er verder gebeurt op de Veluwe. Het is ook mooi als uw idee een basis legt voor het herinneren en het vieren in de volgende jaren. De uitnodiging geldt voor organisaties binnen de Veluwse gemeenten en daar horen de gemeenten uit de Airborne regio bij!

Belangrijkste voorwaarden

De belangrijkste spelregels voor de poppyregeling:

  • Vanaf maandag 20 mei kunnen aanvragen worden ingediend.
  • Aanmelden kan via de website https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties
  • De regeling sluit op maandag 10 juni.
  • De maximale bijdrage die kan worden gevraagd is € 750,00
  • De maximale subsidie is € 750,00 onder voorbehoud van co-financiering van de initiatiefnemer, de betrokken gemeente of derden. Co-financiering kan ook bestaan uit geld, vrijwilligersuren, het beschikbare stellen van middelen of goederen.
  • Als er meer aanvragen zijn dan er beschikbaar budget is, zal verdeling naar rato plaatsvinden.

De volledige regeling staat op www.veluweop1.nl Met vragen kunt u terecht bij subsidiebeheer@arnhem.nl.