Voorstel afschaffen betaald parkeren De Vlashof in Velp

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor betaald parkeren af te schaffen aan de Vlashofstraat en de Wilhelminastraat in Velp. Hiermee voldoet het college aan de wens van de meeste mensen, zo blijkt uit gehouden onderzoek. In plaats van betaald parkeren komt er een blauwe zone.

In februari 2019 hebben we het draagvlak gepeild onder ondernemers, omwonenden en winkelend publiek. Uit het onderzoek blijkt dat er in Velp een ruime meerderheid (78%) is voor het opheffen van betaald parkeren aan de Vlashofstraat en Wilhelminastraat in Velp. Argumenten zijn onder anderen: gratis parkeren past bij de omvang van een dorp als Velp, er komt een eind aan een onduidelijk systeem van blauwe zone en betaald parkeren en het is klantvriendelijker.

Blauwe zone in plaats van betaald parkeren

Uit het onderzoek blijkt wel dat mensen vrezen dat het parkeerterrein De Vlashof gebruikt gaat worden door langparkeerders. Om dit te voorkomen stelt het college voor hier een blauwe zone in te stellen. En net zoals bij andere blauwe zones zal hierop ook gehandhaafd worden.

Raadsbesluit

De verwachting is dat de gemeenteraad in mei een besluit neemt over het afschaffen van betaald parkeren. Als de raad dan positief besluit zal in september de blauwe zone worden ingevoerd.