Wethouder Budel in gesprek met kinderen over buitenspelen

Hoe spelen kinderen het liefst buiten en hebben zij daar in hun buurt ook de ruimte voor? Deze vraag stond centraal op woensdagochtend 9 juni, Nationale Buitenspeeldag.

Wethouder Marc Budel ging langs bij de kinderen van groep 8 van basisschool ‘de Holtbanck’ in Rheden om hun mening te horen over buitenspelen. Dit gesprek maakt deel uit van een onderzoek naar buitenspelen en -sporten in de gemeente Rheden. De kinderen hadden zich goed voorbereid. Hun ideeën over wat zij leuk vinden, lieten ze zien aan de wethouder. Daarna liepen zij naar het speelveld aan het Koningsland om samen een balletje te trappen.

Wethouder Budel: “Om als gemeente een goed speelruimtebeleid te kunnen opstellen, willen we weten hoe kinderen buiten spelen en wat zij zelf daarin belangrijk vinden. Daarom vragen we de kinderen naar hun ideeën hierover. De uitkomsten van deze momenten gebruiken we als input voor ons speelruimtebeleid. Dit beleid wordt de komende maanden opgesteld en wordt daarna in de gemeenteraad besproken. Dit beleid vormt het uitgangspunt van hoe we de komende jaren onze speelruimte gaan benutten, inrichten en onderhouden”.