Woonvisie draagt bij aan sociale en economische bloei

Wij willen een gemeente zijn waar jong en oud samenleeft in wijken waar men zich thuis voelt en waar het veilig is. Waar de verschillen tussen wijken minder groot zijn en waar men omkijkt naar elkaar. Dat onze inwoners bewust omgaan met energie en natuur en wonen in duurzame woningen en wijken.

Ook willen wij het woningtekort verkleinen en mogelijkheden creëren voor jongeren, gezinnen en ouderen om een passende woning te vinden. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor de woonvisie te herijken.

Een woning is veel meer dan 4 muren met een dak erop. Het is een recht dat je hebt en jouw thuis. Hier wil je je veilig voelen, je kunnen ontspannen, je kinderen laten opgroeien of prettig oud kunnen worden. In een straat waar je samen leeft, waar je omziet naar elkaar en kinderen kunnen spelen. Maar ook een schone straat met voldoende groen.

Draagkracht verbeteren

Wij willen graag dat onze inwoners in een woning wonen die bij ze past en behaaglijk is, of je nu jong of oud bent, veel of weinig geld hebt. We zorgen voor een breed aanbod aan woningen in alle wijken en buurten in onze gemeente. Ook kiezen we in kwetsbare wijken voor een wijkaanpak waarbij we kijken naar de woningen en de mensen. Een aanpak voor het verduurzamen van woningen gaat samen met bijvoorbeeld leefbaarheidsinitiatieven vanuit de bewoners. Zo verbeteren we de draagkracht.

Huizen bouwen

De vele ouderen in onze gemeente die hebben gewerkt aan de samenleving zoals we die nu kennen verdienen een plek om prettig oud te kunnen worden. Soms is dat niet het huis waarin zij nu wonen. Dat betekent dat er huizen gebouwd moeten worden waar zij wel graag willen wonen. Maar de bouwopgave is groter, want het woningtekort is groot. In de woonvisie 2020-2026 willen wij richting geven aan de woningen die we willen toevoegen.

Leefbare wijken voor iedereen

Al met al legt ons college aan de gemeenteraad een woonvisie voor waarin veel aandacht is voor leefbare wijken voor iedereen, duurzame en toekomstbestendige woningen en oog voor het toevoegen van de juiste kwaliteit woningen.

Gea Hofstede, wethouder wonen: “Mijn wens was een meer integrale woonvisie dan voorheen voor te kunnen leggen. Een visie waarin wonen en de verbinding met leefbaarheid, veiligheid, samenredzaamheid, duurzaamheid, mobiliteit, milieu, erfgoed en economie aan bod komt. Dat is wat mij betreft gelukt, dankzij de hulp die wij bij het opstellen van deze woonvisie van velen hebben gehad. Denk daarbij aan onze inwoners,  bewonersorganisaties, woningcorporaties, makelaars, regiogemeenten en de Provincie.”

Besluitvorming

Op 15 september bespreekt de gemeenteraad de woonvisie in devvoorbereidende vergadering, zodat zij hierover op 29 september een besluit kan nemen.