Schenking aan de gemeente

Misschien wilt u geld schenken of uw erfenis nalaten aan de gemeente. U doet de schenking direct aan de gemeente.

Misschien wilt u geld schenken of uw erfenis nalaten aan de gemeente. U doet de schenking direct aan de gemeente. Voor meer informatie over de aftrek van belastingen neemt u contact op met de Belastingdienst.

Omschrijving

Een schenking aan de gemeente is aftrekbaar voor uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. De gemeente is namelijk een door de Belastingdienst erkende 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, gemeentelijke, liefdadige, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. De gemeente hoeft hierdoor geen successierecht of schenkingsrecht te betalen.

Aanvragen

Zo doet u een schenking aan de gemeente:

  • U doet de schenking direct aan de gemeente.

Contact

Voor informatie over een schenking of het nalaten van een erfenis aan de gemeente, neemt u contact op met de Belastingdienst.

Wet- en regelgeving

Wet inkomstenbelasting 2001(link is extern)

Meer informatie

Informatie van de Belastingdienst over schenkingen.