Stempas en volmacht

Bent u stemgerechtigd en stond u op 5 februari 2018 ingeschreven als inwoner van onze gemeente? Dan ontvangt u begin maart uw stempas(sen).

Stempas

Bent u stemgerechtigd en stond u op 5 februari 2018 ingeschreven als inwoner van onze gemeente? Dan heeft u inmiddels uw stempas(sen) ontvangen. Of u er 1 of 2 heeft ontvangen, ligt aan een paar voorwaarden, bijvoorbeeld uw woonplaats en nationaliteit.

Stemrecht gemeenteraadsverkiezingen

U bent stemgerechtigd voor de verkiezing van de gemeenteraad van Rheden als u:

  • Op 5 februari 2018 staat ingeschreven in de gemeente Rheden.
  • 18 jaar of ouder bent op 21 maart 2018.
  • De Nederlandse nationaliteit bezit, of EU-onderdaan bent, of een andere vreemde nationaliteit heeft met een rechtsgeldig verblijf van 5 jaar.
  • Niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Stemrecht referendum

U bent stemgerechtigd om te stemmen voor het referendum als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 21 maart 2018.
  • De Nederlandse nationaliteit bezit.
  • Niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Geen stempas(sen) ontvangen of stempas kwijt?

Heeft u geen stempas ontvangen en voldoet u aan het stemrecht, of u bent stempas kwijt? Dan kunt u stempas aanvragen door met een legitimatiebewijs naar het gemeentehuis of een servicecentrum te gaan. Bekijk de openingstijden en momenten waarop u op afspraak terecht kunt. Aan de balies van de servicecentra kunt u een stempas aanvragen tot uiterlijk vrijdag 16 maart, bij het gemeentehuis in De Steeg is dit mogelijk tot dinsdag 20 maart, 12.00 uur.

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u bij de komende verkiezingen niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen via een volmacht. Dit kan op 2 manieren:

1. Volmacht afgeven als u de stempas al heeft ontvangen

Heeft u de stempas al ontvangen? Dan kunt u de volmacht regelen via de achterkant van  uw stempas, dit heet een onderhandse volmacht. U en degene die de stem voor u uitbrengt ondertekenen uw stempas. De gemachtigde brengt uw stem uit, tegelijk met zijn/haar eigen stem. Naast zijn/haar eigen legitimatiebewijs, moet de gemachtigde ook uw legitimatiebewijs of een kopie daarvan meenemen.

Voor een machtiging kunt u iedereen machtigen die stemgerechtigd is en inwoner is van de Gemeente Rheden. De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere personen een stem uitbrengen.

2. Volmacht afgeven voordat u de stempas ontvangt

Als u het stemmen per volmacht al wilt regelen voordat u de stempas heeft ontvangen, dan kan dit door het formulier Volmacht voor verkiezingen L8 (PDF, 57 kB) in te vullen. Op deze manier een volmacht aanvragen kan tot uiterlijk 16 maart. Op het formulier vult u de gegevens in van de persoon die voor u stemt. De gemachtigde krijgt een volmachtformulier en brengt uw stem uit, tegelijk met zijn/haar eigen stem. Daarbij heeft de gemachtigde persoon zijn/haar eigen legitimatiebewijs nodig, en het invulde formulier. De gemachtigde hoeft geen (kopie) legitimatiebewijs van u mee te nemen.

Het initiatief ligt bij u!

Het initiatief om iemand voor u te laten stemmen moet van u zelf uit gaan. Een ander mag u niet vragen of hij voor u mag stemmen, dat is verboden. Ook is het verboden te betalen voor uw stem, of u op een andere manier te verplichten om uw stem door een ander te laten uitbrengen. U bent dan ook zelf strafbaar.

Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Kiezerspas, alleen voor referendum

Wilt u uw stem voor het referendum uitbrengen in een andere gemeente? Dan kan dat niet met uw stempas. Daarvoor heeft u een kiezerspas nodig.
Zo’n kiezerspas kunt u krijgen door met de stempas naar het gemeentehuis of een servicecentrum te gaan, bekijk de openingstijden en momenten waarop u op afspraak terecht kunt. Daar wordt uw stempas ingenomen. Als het mogelijk is ontvangt u direct uw kiezerspas, anders sturen we deze per post naar u toe. Met een kiezerspas kunt u dan stemmen in elk stembureau in Nederland.


Aan de balies van de servicecentra kunt u een kiezerspas aanvragen tot uiterlijk vrijdag 16 maart, bij het gemeentehuis in De Steeg is dit mogelijk tot dinsdag 20 maart, 12.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een kiezerspas aanvragen. Hiervoor vult u het formulier Verzoek Kiezerspas K6 (PDF, 86kB) in. Het ingevulde formulier en uw stempas stuurt u per post naar ons toe. Uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 16 maart bij ons binnen zijn. U ontvangt daarna per post een kiezerspas van ons.