Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart is bekend.

Zetelverdeling gemeenteraad

De verdeling van de 27 zetels voor onze gemeenteraad is:

  • VVD, 5 zetels (was 4 zetels in 2014)
  • CDA, 4 zetels (was 4 zetels in 2014)
  • SP, 4 zetels (was 5 zetels in 2014)
  • PvdA, 4 zetels (was 4 zetels in 2014)
  • D66, 3 zetels (was 5 zetels in 2014)
  • GroenLinks, 3 zetels (was 2 zetels in 2014)
  • GPR Burgerbelangen, 3 zetels (was 1 zetel in 2014)
  • ChristenUnie, 1 zetel (was 1 zetel in 2014)

Opkomstpercentage

Het opkomstpercentage bij deze gemeenteraadsverkiezingen is 54,80%. Bij de verkiezingen in 2014 was dit 56,40%.

Vervolg

Het is gebruikelijk dat de grootste partij de leiding neemt in het voeren van de onderhandelingsgesprekken voor een nieuwe coalitie. We informeren u als er meer bekend is over een nieuwe coalitie en welke wethouders daarbij horen.

Referendum

Voor het referendum zijn de stemmen:

    Voor: 46,89%
    Tegen: 53,11%
    Blanco: 733 stemmen

Opkomstpercentage referendum:53%

Meer informatie