Volmacht of kiezerspas

Met een volmacht kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen.
Met een kiezerspas kunt u stemmen in elke gemeente in Nederland.

Iemand anders voor u laten stemmen: volmacht

Kunt u bij de komende verkiezingen niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen via een volmacht. Dit kan op 2 manieren:

1. Volmacht afgeven als u de stempas al heeft ontvangen

Heeft u de stempas al ontvangen? Dan kunt u de volmacht regelen via de achterkant van  uw stempas, dit heet een onderhandse volmacht. U en degene die de stem voor u uitbrengt ondertekenen uw stempas. De gemachtigde brengt uw stem uit, tegelijk met zijn/haar eigen stem. Naast zijn/haar eigen legitimatiebewijs, moet de gemachtigde ook uw legitimatiebewijs of een kopie daarvan meenemen.

Voor een machtiging kunt u iedereen machtigen die stemgerechtigd is en inwoner is van de Gemeente Rheden. De gemachtigde mag voor maximaal 3 andere personen een stem uitbrengen.

2. Volmacht afgeven voordat u de stempas ontvangt

Als u het stemmen per volmacht al wilt regelen voordat u de stempas heeft ontvangen, dan kan dit door het formulier Volmacht voor verkiezingen L8 (PDF, 31 kB) in te vullen. Op deze manier een volmacht aanvragen kan op afspraak tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur. Op het formulier vult u de gegevens in van de persoon die voor u stemt. De gemachtigde krijgt een volmachtformulier en brengt uw stem uit, tegelijk met zijn/haar eigen stem. Daarbij heeft de gemachtigde persoon zijn/haar eigen legitimatiebewijs nodig, en het invulde formulier. De gemachtigde hoeft geen (kopie) legitimatiebewijs van u mee te nemen.

Maak een afspraak

Het initiatief ligt bij u!

Het initiatief om iemand voor u te laten stemmen moet van u zelf uit gaan. Een ander mag u niet vragen of hij voor u mag stemmen, dat is verboden. Ook is het verboden te betalen voor uw stem, of u op een andere manier te verplichten om uw stem door een ander te laten uitbrengen. U bent dan ook zelf strafbaar.

Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Stemmen in een andere gemeente: kiezerspas

Wilt u uw stem voor uitbrengen in een andere gemeente? Dan kan dat niet met uw stempas. Daarvoor heeft u een kiezerspas nodig.
Zo’n kiezerspas kunt u krijgen door met de stempas naar het gemeentehuis  te gaan, bekijk de openingstijden en momenten waarop u op afspraak terecht kunt. Daar wordt uw stempas ingenomen. Als het mogelijk is ontvangt u direct uw kiezerspas, anders sturen we deze per post naar u toe. Met een kiezerspas kunt u dan stemmen in elk stembureau in Nederland.

U kunt een kiezerspas aanvragen op afspraak tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur.

Maak een afspraak

U kunt ook schriftelijk een kiezerspas aanvragen. Hiervoor vult u het formulier Verzoek Kiezerspas K6 (PDF, 20 kB) in. Het ingevulde formulier en uw stempas stuurt u per post naar ons toe. Uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 12 maart bij ons binnen zijn. U ontvangt daarna per post een kiezerspas van ons.

Geen stempas ontvangen of stempas kwijt: vervangende stempas

Heeft u begin maart geen stempas ontvangen en voldoet u aan het stemrecht, of u bent uw stempas kwijt? Dan kunt u na 3 maart een vervangende stempas aanvragen, hiervoor kunt u na 3 maart online een afspraak maken. Een vervangende stempas aanvragen kan op afspraak tot vrijdag 12 maart 17.00 uur.

Maak een afspraak