Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Dit zijn belangrijke verkiezingen. De Provincie gaat bijvoorbeeld over het bouwen van woningen, natuurbeheer en de aanleg van wegen. Het Waterschap zorgt voor schoon water, voldoende water en veilige dijken. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende 4 jaar over de plannen van de Provincie en het waterschap beslissen.