Hulp, advies en ondersteuning als het financieel tegenzit

Ondersteuning als het financieel tegen zitWe vinden het belangrijk dat elk huishouden genoeg geld heeft voor de ‘gewone’ dingen. Als het voor u als inwoner moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen, kunnen we u misschien helpen. Natuurlijk is elke situatie anders, daarom kijken we heel precies naar uw situatie. Wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact op met het Sociaal Meldpunt voor een vrijblijvend gesprek.

Welke regelingen zijn er?

 • Bijdrage indirecte schoolkosten
  Elk kind heeft goede schoolspullen nodig. En ook een klassenuitje of schoolreis hoort erbij. Met een laag inkomen is dit soms moeilijk te bekostigen. Geldt dit ook voor u? U kunt dan in aanmerking komen voor een bijdrage voor indirecte schoolkosten.
 • Budgetbeheer
  Iedereen wil graag zijn huishoudboekje op orde hebben en rekeningen op tijd betalen. Lukt u dit niet goed zelf? We kunnen tijdelijk uw financiën overnemen totdat u uw geldzaken uiteindelijk weer zelf kunt regelen.
   
 • Collectieve aanvullende verzekering
  Een goede zorgverzekering is voor iedereen belangrijk. Maar een aanvullende zorgverzekering is soms lastig te bekostigen. Met de collectieve aanvullende verzekering (CAV) van Menzis krijgt u korting op de premie en worden meer ziektekosten vergoed.
   
 • GelrePas
  Lid zijn van een sportclub, een dagje uit of naar een theater of concert? Dankzij de GelrePas is dit mogelijk als u een laag inkomen heeft. Deze pas geeft korting op verschillende sportieve en culturele activiteiten.
   
 • Huishoudelijke hulp met toeslag
  Iedereen wil het in huis graag netjes en schoon hebben. Soms lukt dit door omstandigheden niet goed zelf of is er niet genoeg geld om thuiszorg in te schakelen. We kunnen u helpen met korting op huishoudelijke hulp.
   
 • Individuele inkomenstoeslag
  Zijn er omstandigheden waardoor u een lager inkomen heeft voor een langere periode? Met individuele inkomenstoeslag krijgt u een bepaald bedrag per jaar als aanvulling op uw inkomen.
   
 • Individuele bijzondere bijstand
  Bijzondere omstandigheden kunnen ertoe leiden dat u noodzakelijke extra uitgaven moet doen waar geen geld voor is. Met individuele bijzondere bijstand kunt u deze extra kosten uiteindelijk wel betalen.
   
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  Elk jaar ontvangt u een rekening voor de gemeentelijke belastingen. Als u een laag inkomen heeft, is dit misschien lastig te bekostigen. Misschien kunt u (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgen. U hoeft de belastingen dan niet of slechts deels te betalen.
   
 • Maandelijkse bijstandsuitkering
  Het kan zijn dat u in een situatie zit waarbij u er alles aan doet om in uw levensonderhoud te voorzien, maar dit toch niet lukt. Voor noodzakelijke uitgaven als wonen, eten en kleding kunt u een maandelijke bijstandsuitkering ontvangen.
   
 • Schulddienstverlening
  Iedereen wil graag leven zonder problemen met schulden. Toch kan het gebeuren dat u schulden heeft die leiden tot lastige situaties. We kunnen helpen uw financiën weer onder controle te krijgen. U krijgt geen geld om schulden af te betalen.

Welke regeling is er voor u?

Als inwoner, inwoner met kind(eren) of inwoner met een chronische ziekte en/of handicap, kunt u misschien aanspraak maken op alle bovenstaande regelingen.

Bent u een inwoner en heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan kunt u geen aanspraak maken op:

 • Bijdrage indirecte schoolkosten
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Maandelijkse bijstandsuitkering

Contact met het Sociaal Meldpunt

Wilt u de mogelijkheden voor hulp, advies en ondersteuning bespreken? Neem contact op met het Sociaal Meldpunt.

Goed om te weten

Gaat u in gesprek met het Sociaal Meldpunt? Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. Wat er wordt gezegd, blijft tussen u en de medewerker die u gesproken heeft. Pas als u dat wilt, neemt het Sociaal Meldpunt contact op met andere hulpverleners.
Het is belangrijk dat u meewerkt en meedenkt over een manier om tot een oplossing te komen.

Meer informatie

 • www.mvtrheden.nl
  Informatie voor vrijwillige thuishulp en mantelzorg in de gemeenten Rheden en Rozendaal.
 • www.leergeldarnhem.nl
  Mogelijkheden voor ouders met een laag inkomen om hun kind te laten meedoen aan verschillende schoolactiviteiten, cursussen voor school en culturele activiteiten.
 • www.jeugdsportfonds.nl
  Mogelijkheden voor ouders met een laag inkomen om hun kind te laten sporten.
 • www.jeugdcultuurfonds.nl
  Mogelijkheden voor ouders met een laag inkomen om hun kind te laten meedoen aan activiteiten en cursussen op het gebied van kunst en cultuur.
 • www.stichtingstoer.nl
  Stichting STOER biedt senioren hulp, ondersteuning en advies om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.
 • www.sunrheden.nl
  Deze stichting biedt materiële hulp aan mensen die geen aanspraak kunnen maken op voorzieningen zoals bijzondere bijstand. Stichting Urgente Noden Rheden (SUN Rheden) is een samenwerkingsorganisatie van de hulpverleningsorganisaties, kerken, fondsen en de gemeente Rheden.