Ik ontvang een uitkering

U ontvangt een bijstandsuitkering van ons. De uitkering staat op de laatste werkdag van de maand op uw rekening bijgeschreven. Tenzij u te laat een inkomenswijziging doorgeeft of belangrijke  informatie over uw uitkeringssituatie achterhoudt. Dan bestaat de mogelijkheid dat wij de uitkering later overmaken, of (tijdelijk) stoppen.

Uitbetaling

In dit overzicht ziet u op welke dag de uitkering staat bijgeschreven op uw rekening.

inleverdagen mutaties en betaaldagen uitkering 2017
Uitbetaling Uiterste inleverdatum mutatieformulier 2017 Betaaldag 2017
Januari 16 januari 23 januari
Februari 20 februari 28 februari
Maart 20 maart 31 maart
April 18 april 28 april
Mei 19 mei 31 mei  (vakantiegeld uiterlijk 9 juni)
Juni 20 juni 30 juni
Juli 21 juli 31 juli
Augustus 21 augustus 31 augustus
September 20 september 29 september
Oktober 20 oktober 31 oktober
November 21 november 30 november
December 12 december 22 december

Vragen over uitkering

Heeft u vragen over uw uitkering, neem dan contact op met uw eigen consulent inkomen. Heeft u uw uitkering niet ontvangen, heeft u vragen over de berekening ervan of heeft u vragen over het mutatieformulier, neem dan contact op met uw eigen consulent administratie. Het nummer vindt u op de brieven die u van ons heeft ontvangen. U kunt bellen op werkdagen tijdens het spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.

Kostendelersnorm

Als u een woning deelt met meerdere volwassenen, wordt uw bijstandsuitkering daarop aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder bij u in wonen, hoe lager uw bijstandsuitkering.

Wie tellen er niet mee met de kostendelersnorm?

  • Personen tot 21 jaar.
  • Kamerhuurders met een commercieel contract.
  • Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten.
  • Studenten die een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) volgen.

Verandert er iets? Geef het door!

Een verandering in uw huidige situatie kan van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. Komt er iemand bij u inwonen of vertrekt er iemand uit uw huis? Start of stopt een medebewoner met een studie? Geef dit zo spoedig mogelijk door aan uw consulent inkomen via het mutatieformulier. Heeft u geen mutatieformulier meer thuis? Bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 met uw consulent.

Jaaropgave

In februari ontvangt u van ons de jaaropgave. Die heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand u heeft ontvangen. Deze informatie wordt ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Bewaar de jaaropgave goed, deze ontvangt u eenmalig.

Rechten en plichten

Als u tijdelijk zonder werk zit, heeft u recht op een uitkering. Maar u heeft ook plichten. Zo moet u zich houden aan onze uitkeringsregels. U vindt deze regels in de beschikkingsbrief, waarin staat dat u een uitkering krijgt. Overtreedt u deze regels, dan pleegt u uitkeringsfraude.

Fraude

Bij fraude moet u altijd de teveel ontvangen uitkering terugbetalen. Ook moet u een boete betalen en kunnen wij uw uitkering bij herhaalde overtreding van de regels (tijdelijk) stopzetten.

Voor het melden van uitkeringsfraude neemt u telefonisch contact met ons op, (026) 49 76 911.

Meer informatie

Wilt u wat meer achtergrondinformatie over een uitkering en uw rechten en plichten? Bekijk dan onderstaande filmpjes:

  1. Voorkom een boete, geef wijzigingen op tijd door
  2. Alleenstaande ouders, kindgebonden budget
  3. Huisbezoek
  4. Taaleis