Individuele inkomenstoeslag

Laag inkomen

De individuele inkomenstoeslag is een belastingvrij geldbedrag voor mensen die minimaal 3 aaneengesloten jaren leven van een laag inkomen. Het bedrag wordt 1 keer per jaar uitgekeerd. U krijgt automatisch een aanvraagformulier voor deze toeslag thuisgestuurd als u 3 jaar of langer een bijstandsuitkering van ons ontvangt.

Leeft u al langer van een laag inkomen en komt u in de gemeente Rheden wonen? Gebruik dan onderstaand formulier om de individuele inkomenstoeslag aan te vragen.

Voorwaarden

Voor het toekennen van een individuele inkomenstoeslag beoordelen wij uw financiële situatie aan de hand van uw inkomen. Ook uw vermogen telt mee, zoals uw huis, auto of spaargeld.

Wie minder inkomen en vermogen heeft dan de normbedragen in de onderstaande tabel kan in aanmerking komen voor inkomenstoeslag. Let op: De vermelde voorwaarden en normen kunnen voor uw situatie afwijken. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

normbedragen inkomenstoeslag 2018
Leefsituatie Maximaal inkomen Maximaal vermogen
Echtpaar € 1.481,10 € 12.040,00
Alleenstaande ouder € 1.332,99 € 12.040,00
Alleenstaande € 1.036,76  € 6.020,00

 

Verder geldt dat:

  • U geen student bent.
  • U 21 jaar of ouder bent.
  • U jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd bent.
  • U verwacht dat uw inkomen niet verbetert.

Toeslagbedragen

toeslag per leefsituatie in 2018
Leefsituatie Jaarlijks toeslagbedrag
Echtpaar € 382,00
Alleenstaande ouder € 342,00
Alleenstaande € 267,00

 

Aanvragen

Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag en heeft u per post geen aanvraagformulier van ons ontvangen? Vanaf 1 februari 2018 kunt u op deze pagina het nieuwe aanvraagformulier voor de individuele inkomenstoeslag vinden.

Hulp met invullen aanvraagformulier

Heeft u moeite met het invullen van het aanvraagformulier? Neemt u telefonisch contact met ons op, (026) 49 76 911.