Inkomensondersteuning

Laag inkomen

Het is niet eenvoudig voor mensen met een klein pensioen, uitkering of een minimumloon om geld opzij te leggen voor grote of onverwachte uitgaven. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor een nieuwe bril of de (sport)activiteiten van uw schoolgaande kinderen. Wij bieden mensen met een laag inkomen de volgende financiële regelingen aan:

  1. Bijdrage indirecte schoolkosten
  2. Collectieve aanvullende zorgverzekering
  3. GelrePas

Voorwaarden

Wij gaan zorgvuldig om met het toekennen van financiële ondersteuning. Daarom gelden er voorwaarden. Doet u een aanvraag voor inkomensondersteuning, dan beoordelen wij uw financiële situatie aan de hand van uw inkomen en uw vermogen, zoals een auto of spaargeld.

Inkomens- en vermogensnorm

Wie minder inkomen en vermogen heeft dan de normbedragen in de onderstaande tabel kan in aanmerking komen voor inkomensondersteuning. De vermelde voorwaarden en normen kunnen voor uw situatie afwijken. U kunt er daarom geen rechten aan ontlenen.

normbedragen inkomensondersteuning 2018
Leefsituatie Maximaal inkomen* Maximaal vermogen
Pensioengerechtigd, echtpaar € 1.738,96 € 12.040,00
Pensioengerechtigd, alleenstaand € 1.271,65 € 6.020,00
Echtpaar € 1.615,74 € 12.040,00
Alleenstaande ouder € 1.454,17 € 12.040,00
Alleenstaande € 1.131,01 € 6.020,00
* Bedragen zijn netto-bedragen exclusief vakantiegeld.

Aanvragen inkomensondersteuning

U kunt voor 2017 een aanvraag voor indirecte schoolkosten indienen via het formulier verzoek tot inkomensondersteuning 2017 (PDF, 188 kB).

Wilt u voor het jaar 2018 een aanvraag voor inkomensondersteuning indienen? Download het formulier verzoek tot inkomensondersteunining 2018.

Het volledig ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken – bijvoorbeeld een kopie van de belastingteruggave – verstuurt u met de post naar: Gemeente Rheden, postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

U mag uw aanvraag ook persoonlijk afgeven bij het gemeentehuis in De Steeg of het gemeentelijk servicecentrum in Dieren of Velp.

Hulp met invullen aanvraagformulier

Heeft u moeite met het invullen van het aanvraagformulier? Neemt u telefonisch contact met ons op, (026) 49 76 911.