Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en kosten id-kaart

U ontvangt elk jaar de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u een laag inkomen heeft is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen voor de volgende belastingen:

 • Afvalstoffenheffing (alleen voor het bedrag van de kleinste grijze container (restafval) van 140 liter)
 • Rioolheffing
 • Grafrecht
 • Hondenbelasting (alleen voor de 1e hond)

Kwijtschelding geldt niet voor de waterschapsbelasting (dit kunt u aanvragen via www.gblt.nl) en parkeergelden.

Voorwaarden

Doet u een verzoek tot kwijtschelding, dan beoordelen wij uw financiële situatie aan de hand van uw inkomen en uw uitgaven. Ook uw vermogen telt mee, zoals uw huis, auto of spaargeld. Als uw inkomen net iets te hoog is kunt u mogelijk in aanmerking komen voor gedeeltelijke kwijtschelding.

In ieder geval geldt dat:

 • u inwoner bent van deze gemeente
 • de belastingaanslag op uw naam staat
 • u geen motorvoertuig(en) bezit met een waarde van € 2.269,00 of meer. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig noodzakelijk is vanwege ziekte, invaliditeit of werk.
 • u geen eigen koopwoning met overwaarde bezit.

Aanvragen

Houdt u er rekening mee dat u uiterlijk 3 maanden na het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen uw aanvraag indient. In het geval u in termijnen betaalt, vraagt u binnen 3 maanden na het betalen van de laatste termijn kwijtschelding aan.

Nodig bij uw aanvraag

Voor uw aanvraag heeft u in ieder geval DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, vraag dan een DigiD inlogcode aan. Indien op uw situatie van toepassing stuurt u ons digitaal mee met de aanvraag:

 • recente specificatie van uw inkomen
 • bankafschriften van al uw (spaar)rekeningen over de afgelopen maand inclusief saldo
 • bewijsstukken eigen woning
 • bewijsstukken alimentatie
 • stukken inkomstenbelasting 2016 van uw eigen onderneming
 • overzicht van ontvangen studiefinanciering in 2016 waarop te zien is hoe deze is opgebouwd

U vraagt kwijtschelding aan voor de gemeentelijke belastingen via het online formulier kwijtschelding aanvragen (online formulier, DigiD verplicht) . 

Legeskosten identiteitskaart

Heeft u een nieuwe identiteitskaart nodig? Als u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, krijgt u ook een deel van de kosten van een nieuwe identiteitskaart vergoed. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, vraag dan eerst een nieuwe id-kaart aan. U betaalt dan de kosten zelf. Daarna kunt u de vergoeding aanvragen (PDF, 96 kB) voor een deel van het bedrag.

Hulp met invullen aanvraagformulier

Heeft u moeite met het invullen van het online aanvraagformulier? Neemt u telefonisch contact met ons op, (026) 49 76 911.