Zorgen door Toeslagenaffaire? Neem contact op.

Binnen onze gemeente zijn er naar verwachting 70 gezinnen getroffen de toeslagenaffaire. Landelijk is al gebleken dat het aantal ouders dat is getroffen door het onterecht stopzetten van de kinderopvangtoeslag hoger is dan eerder gedacht.

Mogelijk 20.000 ouders in Nederland moeten gecompenseerd worden voor het onterecht intrekken van de kinderopvangtoeslag. Ouders werden soms onterecht door de belastingdienst aangemerkt als fraudeur en kwamen in grote problemen.

Ondertussen zijn de herstelacties gestart en zijn er bijvoorbeeld digitale loketten geopend waar gedupeerden terecht kunnen met hun vragen. Ondervindt u ook nadeel van deze affaire maar heeft u dit nog niet gemeld bij de belastingdienst? Doe dit dan alsnog. Op de website van de Belastingdienst vindt u hierover meer informatie. Bellen met de Belastingdienst kan ook, via 0800 - 2358358.

Hulp bij geldzorgen

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u als gedupeerde door deze toeslagaffaire in de problemen bent gekomen. Als u naast de hulp en compensatieregeling die al geboden wordt nog vragen heeft of hulp nodig heeft op het gebied van schulden, wonen, zorg, gezin en werk, dan kunt u dit ook bij ons aangeven. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Samen met u bekijken we dan op welke manier u ondersteund kunt worden bij het oplossen van uw probleem.