Energietoeslag voor studenten

Heeft u als student te maken met verhoogde energiekosten en kunt u dit niet meer betalen? Dan is het mogelijk om als uitwonende student bij de gemeente energietoeslag aan te vragen over het jaar 2022.  De energietoeslag is een tegemoetkoming van € 1300,- voor de extra energiekosten.

Wanneer heb ik recht op de energietoeslag voor studenten?

 • U studeert aan een mbo, hbo of universiteit.
 • U bent jonger dan 27 jaar.
 • U woont in de gemeente Rheden en bent ook ingeschreven in de gemeente. Je woont niet bij je ouders thuis.
 • Uw netto maandinkomen is niet hoger dan 120% van de voor jou van toepassing zijnde bijstandsnorm.
 • U heeft een energiecontract dat op uw naam staat of je hebt een huurcontract waarbij de energiekosten onderdeel zijn van de totale huursom. U kunt daarbij aantonen dat deze kosten minmaal €80,-  zijn gestegen.

Wat zijn de bijstandsnormen op 120 %?

18 tot 21 jaar

 • Alleenstaande € 336,53 
 • Alleenstaande ouder € 336,53
 • Gehuwden/samenwonend zonder kinderen € 673,06 
 • Gehuwden/samenwonend met kinderen € 1.062,50 

21 tot 26 jaar

 • Alleenstaande € 1.363,06 
 • Alleenstaande ouder € 1.752,49 
 • Gehuwden/samenwonend € 1.947,22 

Bovenstaande bedragen zijn netto en zonder vakantiegeld.

Hoe vraag ik de energietoeslag voor studenten aan?

Aanvragen energietoeslag voor studenten

Tot wanneer kan ik de energietoeslag voor studenten aanvragen?

Tot en met 31 mei 2023 kunt u de toeslag aanvragen.

Wordt er naar mijn vermogen gekeken?

Er is geen vermogenstoets dus u hoeft uw spaargeld en andere eigendommen niet op te geven.

Wat telt mee als inkomen?

Normbedrag HBO-WO voor 2022 is € 932,87.
Normbedrag MBO voor 2022 is € 766,06.

Heb ik als student voor 2023 ook recht op een energietoeslag?

Nee, dat is niet mogelijk. De rijksoverheid is bezig met een wetswijzing voor die het gemeenten mogelijk maakt inwoners met een laag inkomen ook voor 2023 een energietoeslag te geven. Deze wetswijziging zal naar verwacht in juni dit jaar gereed zijn. Zoals het er nu naar uit ziet zijn studenten hierin uitgesloten van de energietoeslag 2023. Als dit anders wordt, vermelden wij dit op de website. 

Waar kan ik terecht met vragen?