Sociaal Meldpunt

Bij het Sociaal Meldpunt kunt u terecht met al uw vragen over hulp bij het huishouden, woningaanpassing, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen. Vragen op het gebied van zorg, ondersteuning, welzijn, jeugd en vrijwilligerswerk kunt u stellen aan Incluzio Rheden.

(Video)bellen is het voorkeurskanaal om contact te hebben met inwoners. Bij urgente gevallen of als het niet anders kan, voeren we het gesprek face-to-face en komen onze medewerkers op huisbezoek. Ze werken volgens een protocol en houden voldoende afstand.

Bel het Sociaal Meldpunt

Het Sociaal Meldpunt is telefonisch bereikbaar op (026) 49 76 911 (optie 1 in het keuzemenu). U kunt het Sociaal Meldpunt bellen van maandag tot en met vrijdag 08.30 tot 12.30 uur.

U kunt uw melding ook doen via het online formulier Melding Sociaal Domein of door te mailen naar sociaalmeldpunt@rheden.nl 

Buiten kantooruren (in geval van crisis)

  • Medische & Psychiatrische hulp | Huisartsenpost 0900 1598
  • Jeugd | Jeugdbescherming Gelderland 0800 9955599
  • Huiselijk geweld en kindermishandeling | Veilig Thuis 0800 2000
  • Luisterend oor & anonieme hulp | De luisterlijn 088 0767000

Melding psychische hulp

Als iemand zichzelf of anderen iets dreigt aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Bezoek het Sociaal Meldpunt

Bezoek aan de locaties is op afspraak. Bij het maken van een afspraak wordt er samen gekeken naar een geschikte locatie voor het gesprek.

Schrijf het Sociaal Meldpunt

Gemeente Rheden
t.a.v. Sociaal Meldpunt
Postbus 9110
6994 ZJ  De Steeg

Advies over uw vraag of probleem voor ondersteuning of zorg

Als u niet goed weet waar u uw vraag of probleem voor ondersteuning of zorg moet stellen, kunt u voor advies contact opnemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Opnemen gesprek

Wilt u een gesprek met een van onze medewerkers opnemen dan kan dat. Wij volgen daarin de spelregels van de Nationale ombudsman en maken dan afspraken met u over het gebruik van die opnamen.