Extra energietoeslag voor lagere inkomens

De energieprijzen zijn hoger en stijgen mogelijk nog meer. De regering heeft gemeenten gevraagd inwoners met een laag inkomen hierbij te helpen. Daarvoor krijgen we van Rijksoverheid geld. Hiermee kunnen we de extra kosten van Rhedenaren met een laag inkomen voor een deel vergoeden. Het college heeft de eenmalige energietoeslag vastgesteld op € 800,-.

Inwoners met een bijstandsuitkering 

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet, een IOAW of IOAZ uitkering of een Bbz uitkering levensonderhoud? Dan heeft u in de week van 11 april een voorschot op de energietoeslag op uw rekening ontvangen. Dit voorschot is € 200 per huishouden. Wij betalen het resterende bedrag in drie termijnen aan het begin van de maanden mei, juni en juli uit. 

Inwoners met een laag inkomen 

Inwoners die geen uitkering ontvangen maar wel een laag inkomen (niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm, exclusief vakantiegeld) hebben, kunnen de eenmalige energietoeslag van € 800,- op korte termijn aanvragen. Eventueel vermogen (spaargeld, auto etc.) wordt niet meegerekend in deze toeslag. We werken op dit moment aan de voorbereiding, zodat de toeslag later dit voorjaar snel aangevraagd en uitbetaald kan worden.

Onder inkomen verstaan wij het volgende (van u en uw eventuele partner samen): 

 • Inkomen uit arbeid.
 • Inkomen uit onderneming.
 • Inkomen uit een uitkering op basis van de IOW, Wajong, WIA, WAO, WAZ, WW, Anw of ziektewet (en mogelijke aanvulling vanuit de Toeslagenwet).
 • Inkomen uit AOW en de eventuele AOW-partnertoeslag.
 • Inkomen uit pensioen.
 • Inkomen uit een PGB voor verlening zorg aan iemand die zorgbehoevend is.
 • Inkomen uit verhuur, onderhuur en/of kostgeld.
 • Inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.
 • Heffingskorting Belastingdienst.
 • Overige inkomsten (bijvoorbeeld dividend uit aandelen of ander resultaat uit vermogen).

Let op: Huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en incidentele giften vallen daar niet onder.

Noodhulp energierekening

Het kan zijn dat ook de energietoeslag u niet voldoende helpt. U komt moeilijk rond of verwacht financiële problemen. Dan komt u misschien in aanmerking voor aanvullende (nood)hulp. Stichting Urgente Noden(SUN) biedt  boodschappenbonnen die u kunnen helpen als u het moeilijk heeft als gevolg van de gestegen energiekosten. 

Wordt u al geholpen door een van onze consulenten werk, inkomen, budgetbeheer of schuldhulpverlening? Dan kunt u bij hen terecht. Zij kijken dan samen met u of u in aanmerking komt voor de noodhulp.

Wordt u (nog) niet door een van onze consulenten geholpen? Dan kunt u zich aanmelden voor het spreekuur van de sociaal raadsvrouw van Incluzio of van de Formulierenhulp. Zij nemen samen met u de financiële situatie door en kijken of u voor de noodhulp in aanmerking komt.

De inloopspreekuren van de sociaal raadsvrouw van Incluzio zijn op:

 • Maandagochtend van 09.00 tot 12.00 uur in Buurthuis De Poort in Velp.
 • Woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in Pand 31 in Dieren.

U kunt daarnaast ook op afspraak bij haar terecht. Hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiepunt in uw dorp. Adressen en openingstijden vindt u op de website van Incluzio.

De inloopspreekuren van de Formulierenhulp  zijn op:

 • Maandagochtend van 09.30 tot 11.30 uur in het Duynhuis, Van der Duyn Van Maasdamstraat 63 in Dieren.
 • Woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur in buurthuis De Poort, Heeckerensstraat 201 in Velp.
 • Donderdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur in het Dorpshuis, Mr. B. van Leeuwenplein 3 in Rheden.

Meer informatie

Meer informatie over de energietoeslag staat op de website van de Rijksoverheid