Hulp bij schulden

Heeft u schulden of krijgt u aanmaningen van schuldeisers? Bent u niet meer in staat om uw woninghuur of energierekening te betalen of dreigt het om die kant op te gaan? Komt u dan bij ons voor hulp. Doe dit snel, we kunnen u adviseren over hoe u uw schulden het beste kunt aanpakken.

Begeleiding

Onze hulp is gericht op het bieden van ondersteuning en begeleiding aan mensen (18 jaar of ouder) met schuldproblemen. Wij treffen bijvoorbeeld betalingsregelingen met schuldeisers. Of stellen samen met u een overzichtelijk budgetoverzicht op.

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw schulden. Dit betekent dat u uw schulden zelf moet betalen en u er alles aan moet doen om van uw schulden af te komen.

Budgetbeheer

Mensen in financiële nood die geen mogelijkheid zien zelf hun budget goed te beheren, kunnen bij ons terecht voor budgetbeheer. Hierbij laten wij uw inkomen storten op een speciale bankrekening. Vanaf deze rekening worden al uw rekeningen en vaste uitgaven betaald en u krijgt huishoudgeld voor uw boodschappen. Budgetbeheer is tijdelijk, totdat u heeft geleerd uw eigen geldzaken te regelen. Deze dienstverlening stemmen wij samen met u af op uw persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Aanvragen

Wacht niet te lang met het aanvragen van hulp. Voorkom dat u noodgedwongen uw woning moet verlaten of dat uw energie- en waterleverancier u afsluiten.

U kunt hulp aanvragen bij het oplossen van uw schuldproblemen (online formulier, DigiD verplicht) of bij het Sociaal Meldpunt, locatie gemeentehuis De Steeg. Wij maken bij uw aanvraag meteen een afspraak met onze schuldhulpverlener.

Tips en hulp

Heeft u hulp nodig bij het doen van uw aanvraag? Of wilt u liever eerst contact met een andere organisatie dan de gemeente? Dat kan natuurlijk.

Sociaal Raadslieden

Wilt u weten welke regelingen en voorzieningen voor u gelden? Heeft u vragen over toeslagen, het voorkomen van schulden of dreigt beslaglegging? Dan bent u bij het spreekuur van de Sociaal Raadslieden aan het goede adres. Het spreekuur is wekelijks in zowel Dieren, Rheden als Velp. Kijk voor meer informatie op www.rijnstad.nl of neem contact op met een sociaal raadslid hulponline@rijnstad.nl.

Andere regelingen

Heeft u ook al eens

Bewindvoering

Voor bewindvoering komt u alleen in aanmerking als u niet op een andere manier geholpen kunt worden, zoals met budgetbeheer. Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. U kunt voor die kosten bijzondere bijstand aanvragen.