Individuele studietoeslag

Studeren met een arbeidsbeperking

Studeer je en heb je een structurele medische beperking? Dan is het misschien moeilijk of niet mogelijk om naast je studie een bijbaan te hebben. Je kunt mogelijk in aanmerking komen voor de individuele studietoeslag.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je woont in de gemeente Rheden.
  • Je studeert.
  • Je hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos).
  • Je hebt geen vermogen boven de vermogensgrens van de Participatiewet (zie de tabel hieronder).
  • Je kunt door een structurele medische beperking tijdens je studie geen inkomen verdienen, bijvoorbeeld door een bijbaan.
  • Je hebt geen Wajong uitkering
maximaal vermogen individuele studietoeslag 2022
Leefsituatie Maximaal vermogen
Echtpaar € 13.010,00
Alleenstaande ouder € 13.010,00
Alleenstaande  € 6.505,00

Onderzoek door het UWV

Om vast te stellen of je een structurele medische beperking hebt, kunnen wij een onderzoek laten doen door een extern bureau. We vragen dus van je om aan dit onderzoek mee te doen. Soms is een onderzoek niet nodig. Bijvoorbeeld omdat je het onderzoek al eerder hebt gehad of uit andere bewijsstukken blijkt dat je een medische beperking hebt.

Hoogte van de toeslag

Als je in aanmerking komt ontvang je een bedrag dat gelijk is aan 10% van het wettelijk minimumloon per maand. We kennen de toeslag voor 6 maanden toe. Het bedrag voor 6 maanden betalen we in 1 keer uit.

Aanvragen

Je vraagt een individuele studietoeslag aan via het aanvraagformulier Individuele Studietoeslag (PDF, 205 kB). Het volledig ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken stuur je per post naar ons op. Maar je mag je aanvraag ook persoonlijk afgeven bij het gemeentehuis op de President Kennedylaan.

Hulp met invullen aanvraagformulier

Heeft u moeite met het invullen van het aanvraagformulier? Neemt u telefonisch contact met ons op.