Individuele studietoeslag

Studeren met een arbeidsbeperking

Studeer je en heb je een arbeidsbeperking? Dan is het misschien moeilijk of niet mogelijk om naast je studie een bijbaan te hebben. Je kunt mogelijk in aanmerking komen voor de individuele studietoeslag.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je woont in de gemeente Rheden.
  • Je studeert.
  • Je hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos).
  • Je hebt geen vermogen boven de vermogensgrens van de Participatiewet (zie de tabel hieronder).
  • Je bent niet in staat om het wettelijk minimumloon te verdienen maar hebt wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.
  • Je hebt geen Wajong uitkering
maximaal vermogen individuele studietoeslag 2020
Leefsituatie Maximaal vermogen
Echtpaar € 12.450,00
Alleenstaande ouder € 12.450,00
Alleenstaande  € 6.225,00

Onderzoek door het UWV

Om vast te stellen of je arbeidsbeperkt bent laten wij het UWV onderzoek doen. We vragen dus van je om aan dit onderzoek mee te doen. Soms is een onderzoek niet nodig. Bijvoorbeeld omdat je het onderzoek al eerder hebt gehad of uit andere bewijsstukken blijkt dat je een arbeidsbeperking hebt.

Hoogte van de toeslag

Als je in aanmerking komt ontvang je een bedrag dat gelijk is aan 10% van het wettelijk minimumloon per maand. We kennen de toeslag voor 6 maanden toe. Het bedrag voor 6 maanden betalen we in 1 keer uit.

Aanvragen

Je vraagt een individuele studietoeslag aan via het formulier Aanvraag individuele studietoeslag (PDF, 144 kB).
Het volledig ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken stuur je per post naar ons op. Maar je mag je aanvraag ook persoonlijk afgeven bij het gemeentehuis in De Steeg of het gemeentelijk servicecentrum in Dieren of Velp.

Hulp met invullen aanvraagformulier

Heeft u moeite met het invullen van het aanvraagformulier? Neemt u telefonisch contact met ons op, (026) 49 76 911.