Individuele studietoeslag

Studeren met een arbeidsbeperking

Studeer je en heb je een structurele medische beperking? Dan is het misschien moeilijk of niet mogelijk om naast je studie een bijbaan te hebben. Je kunt mogelijk in aanmerking komen voor de individuele studietoeslag.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan je moet voldoen staan in artikel 36b van de Participatiewet:

  • je hebt geen recht op een Wajong-uitkering;
  • je woont in de gemeente Rheden of Rozendaal;
  • je hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos);
  • e kunt als direct gevolg van medische beperking, tijdens je studie structureel geen inkomsten verwerven.

Onderzoek door het UWV

Om vast te stellen of je een structurele medische beperking hebt, kunnen wij een onderzoek laten doen door een extern bureau. We vragen dus van je om aan dit onderzoek mee te doen. Soms is een onderzoek niet nodig. Bijvoorbeeld omdat je het onderzoek al eerder hebt gehad of uit andere bewijsstukken blijkt dat je een medische beperking hebt.

Hoogte van de toeslag

Als je in aanmerking komt ontvang je maandelijks een bedrag dat afhankelijk is van je leeftijd. Voor een 21 jarige is dat maximaal € 300,00 per maand. 

Aanvragen

Je vraagt een individuele studietoeslag aan via het aanvraagformulier Individuele Studietoeslag (PDF, 113 kB). Het volledig ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken stuur je per post naar ons op. Maar je mag je aanvraag ook persoonlijk afgeven bij het gemeentehuis op de President Kennedylaan 106.

Hulp met invullen aanvraagformulier

Heeft u moeite met het invullen van het aanvraagformulier? Neemt u telefonisch contact met ons op.