Werkzaamheden in de Beekhuizense bossen

Het beheer van de gemeentebossen van Rheden is er op gericht om een mooi en natuurlijk bos te ontwikkelen. Om dat te realiseren voeren we jaarlijks werkzaamheden uit. Dat gebeurt steeds in een ander stuk, zodat het bos zeker 4 jaar rust krijgt. Dit jaar kappen we hout in een deel van de Beekhuizense bossen.

Zorgvuldige voorbereiding

Ruim voor het kappen, selecteert een bosdeskundige de bomen. Daarbij werkt hij als volgt:

  1. Hij selecteert de bomen die goed voldoen aan de doelstellingen van onze gemeente; de toekomstbomen. Dat kunnen mooie bomen zijn of bomen van een inheemse soorten die van nature thuishoren op het bodemtype. Ook bomen die een goede houtkwaliteit hebben en op termijn goed hout kunnen leveren selecteert hij als toekomstboom.
  2. De toekomstbomen krijgen extra groeiruimte door concurrerende bomen te markeren om te kappen.
  3. Op sommige plaatsen voldoet het bos niet aan de doelstelling. Er zijn op deze plekken geen toekomstbomen. De bosdeskundige markeert op sommige van deze plekken groepen bomen om gekapt te worden. Zo ontstaan open plekken die voor bijvoorbeeld vlinders en mieren van groot belang en zijn onderdeel van een gezond bosecosysteem. Na enige tijd ontwikkelt zich jong bos op zo’n open plek en is de cyclus rond. 

Door deze zorgvuldige voorbereiding wordt het bos langzaam maar zeker ontwikkeld tot een aantrekkelijk, gevarieerd bos met hoge natuurwaarden. 

De werkzaamheden

Voordat de bomen daadwerkelijk worden gekapt, controleren we het bos nog een laatste keer op beschermde flora en fauna; bomen met holtes kappen we niet, bij horsten van roofvogels zorgen we ervoor dat er geen bomen in de directe omgeving worden gekapt en we markeren mierenhopen. De kap van de bomen gebeurt hoofdzakelijk met oogstmachines. Deze zagen de boom af, ontdoen de stam van de takken en zagen de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen leggen we aan de paden op stapels om later opgehaald te worden. De routes van de machines zijn zorgvuldig gepland om kwetsbare delen van het bos en bijvoorbeeld natte paden zoveel mogelijk te ontzien. 

FSC gecertificeerd

De gekapte bomen voeren we af om verwerkt te worden tot balken, planken, plaatmateriaal en papier. De bossen en dus ook het hout dat wordt gekapt zijn FSC gecertificeerd. Het certificaat en de daaraan verbonden controles staat garant voor een duurzaam beheer en een duurzaam houtproduct.

Tijdelijke overlast

Door werkzaamheden kunnen de wegen en paden in het gebied tijdelijk minder begaanbaar zijn dan u gewend bent. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, herstellen we wegen en paden weer in de oude staat.  Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.