Cursussen monumentenonderhoud

In het najaar van 2019 kon u een serie gratis cursussen op het gebied van monumentenonderhoud- en beheer volgen. De serie cursussen is praktijkgericht en bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke- en rijksmonumenten in Rheden.

Wij organiseerden deze cursussen samen met Monumentenwacht Gelderland. Verder werken het Nationaal restauratiefonds en de Stichting In Arcadië er aan mee. Wij hopen hiermee monumenteneigenaren te helpen bij het onderhoud en beheer van hun eigendom. Op deze manier kunnen we samen werken aan de kwaliteit van de monumenten in Rheden.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

Dakpannen en zinken goten

22 oktober 2019  
Wilfred Mengerink, Monumentenwacht Gelderland

Veel monumentale daken zijn voorzien van dakpannen. Er zijn veel verschillende soorten, maten en kleuren dakpannen met vreemde namen als Tuile du Nord, kruispan of Friese golfjes. Ooit een echte middeleeuwse pater en non gezien? Tijdens deze clinic mag je ze zelfs vasthouden. Maar wanneer moet een dak nu vervangen worden? En wat is een pannenstrijker precies? Tijdens de cursus komt een scala onderwerpen aan bod, van de meest voorkomende dakpannen in Nederland, historische nok- en hoekkeperafdekkingen, minerale dakmortels en strodokken tot en met schadebeelden en onderhoud aan pannendaken.

Het tweede deel van de cursus gaat over zinken goten en afvoeren.  Wat is zink voor materiaal en wanneer zijn we dit voor het eerst gaan gebruiken? Wat moet een loodgieter allemaal weten om een goede zinken goot te maken en wat is de levensduur van zink eigenlijk? Tijdens deze cursus laten we zowel goede als slechte voorbeelden zien van goten en afvoeren die de Monumentenwachters in de praktijk zijn tegengekomen. Ook geven we tips en trucs om uw zinken goot te onderhouden.

Presentatie Zinken Goten (PDF, 6,2 MB)

Presentatie Dakpannen (PDF, 9,2 MB)

Metsel- en voegwerk

5 november 2019  
Wilfred Mengerink, Monumentenwacht Gelderland

Aan bijna alle monumentale gebouwen zit wel iets van metsel- en voegwerk. Maar hoe gaan we hier mee om? Is het schoonmaken en impregneren van metselwerk een goed idee? Of toch liever niet? Tijdens deze cursus behandelen we in vogelvlucht de geschiedenis van metselwerk, historische metselmortels, veel voorkomende bakstenen, schades aan metselwerk, het reinigen van metselwerk en tot slot het restaureren van metselwerk.
Het tweede deel van de cursus gaat over voegwerk. Welke soorten voegen zijn er allemaal? Moet het voegwerk vervangen worden of is plaatselijk herstel voldoende? Bij wie moet je zijn voor vergunningen en welke voegmortel is geschikt voor restauratie?

Presentatie Metsel- en voegwerk (PDF, 7,4 MB)

Vochtproblemen in monumenten

12 november 2019
Wilfred Mengerink, Monumentenwacht Gelderland

Optrekkend vocht, lekkages, vochtdoorslag, zouten? Allemaal complexe problemen die in een monument kunnen spelen. De diagnose is soms erg lastig, laat staan de remedie. In de cursus komen de schadebeelden voorbij en mogelijke oplossingen.  Het tweede deel van de cursus gaat over de gevolgen van vochtproblemen waaronder houtrot en houtaantastende insecten zoals de Boktor en de Bonte Knaagkever.

Presentatie Vochtproblemen in monumenten (PDF, 6,5 MB)

Financiën en groen

26 november 2019
Peter Verhoeff, Stichting In Arcadië
Ina Roeterdink, Nationaal Restauratiefonds
 

Deze avond bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel van de avond hebben we het over groen rondom monumenten. Een mooie tuin bij uw monument is natuurlijk prachtig maar welk type tuin past eigenlijk bij welk type monument? En waar moet u op letten bij het onderhoud van uw tuin en bijvoorbeeld bijzondere bomen die erin staan? Wellicht heeft uw tuin zelfs een goed of minder goed bewaarde historische aanleg?
Tijdens het tweede deel van de avond wordt u bijgepraat over de wijze waarop u de financiële uitdagingen waar u wellicht voor staat het hoofd kunt bieden. Welke subsidie- en financieringsmogelijkheden zijn er eigenlijk en bij wie moet je zijn. Tijdens dit deel wordt ook ingegaan op de nieuwe regeling voor rijksmonumentale woonhuismonumenten.

Presentatie Financiën (PDF, 855 kB)

Lezing Groen Erfgoed Monumenteneigenaren (PDF 14,5 MB)

Duurzaamheid en monumenten

3 december 2019
Martijn Haitink, Huis en Erfgoed Collectief

Een grote uitdaging voor de komende jaren is het verduurzamen van monumenten. De afweging tussen maatregelen (isolatie, beglazing), monumentwaarde en behoud is soms lastig maar vaak oplosbaar, alleen: hoe doe je dat? We nemen u mee langs de mogelijkheden en wijze waarop u met de verduurzaming van uw pand aan de slag kunt.

Presentatie Duurzaamheid en Monumenten (PDF, 9,1 MB)

Schilderwerk en glas

10 december 2019
Wilfred Mengerink, Monumentenwacht Gelderland

Schilderwerk is bijzonder kwetsbaar en daardoor extra gevoelig voor achterstallig onderhoud. Veel problemen kunnen voorkomen worden door tijdig en vakkundig uitgevoerd schilderwerk. Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de meest voorkomende verfsoorten die in de restauratie worden gebruikt, de historie van buitenschilderwerk, kleuronderzoek, gebreken aan schilderwerk, kleinschalig houtherstel met reparatie vulmiddelen, uitvoeringsrichtlijnen voor schilderwerk en het beoordelen van offertes.
Het tweede deel van de cursus zal gaan over glas. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de historie van glas, diverse monumentale glassoorten, de problematiek rond isolerende beglazingen in monumenten, stopverf en restauratieglas.

Presentatie Glas en stopverf (PDF, 4,6 MB)

Presentatie Schilderwerk op hout (PDF, 5,8 MB)

Vragen?

Hebt u nog vragen? Stel die dan via erfgoed@rheden.nl of bel (026) 49 76 911 en vraag naar Marjolein Sanderman, Heidi Buijs of Martijn Andela.