Cursussen monumentenonderhoud

Dit najaar kunt u een serie gratis cursussen op het gebied van monumentenonderhoud- en beheer volgen. De serie cursussen is praktijkgericht en bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke- en rijksmonumenten in Rheden. U kunt zich voor 1 of meer avonden inschrijven. De cursussen zijn gratis, maar vooraf aanmelden is wel vereist.

Wij organiseren deze cursussen samen met Monumentenwacht Gelderland. Verder werken het Nationaal restauratiefonds en de Stichting In Arcadië er aan mee.

Doel

Wij hopen hiermee monumenteneigenaren te helpen bij het onderhoud en beheer van hun eigendom. Op deze manier kunnen we samen werken aan de kwaliteit van de monumenten in Rheden.

Inhoud

De cursussen zijn praktijkgericht, met veel beeldmateriaal. We behandelen diverse onderwerpen geven veel tips en trucs. Iedere avond duurt ongeveer 2 uur. Per avond zijn maximaal 30 aanmeldingen mogelijk. Vragen of praktijkcases die eigenaren willen inbrengen kunnen van tevoren worden gemaild naar erfgoed@rheden.nl

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Monumentencursussen 2019
Dattum Onderwerp
22 oktober 2019   Dak- en gootwerk
5 november 2019 Voeg- en metselwerk
12 november 2019 Vochtproblemen in monumenten
26 november 2019 Financiën en monumenten & groen en monumenten
3 december 2019 Duurzaamheid en monumenten
10 december 2019 Schilderwerk en glas

Meer informatie vindt u hieronder bij de toelichting onderwerpen.

Tijd en plaats

De cursussen worden gegeven in De Dierense Sjoel, Spoorstraat 36 in Dieren. Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee klaar. De cursussen starten om 19.30 uur en eindigen uiterlijk om 21.30 uur. Uitzondering is de cursus op 26 november; omdat we die avond twee onderwerpen behandelen, duurt deze avond tot uiterlijk 22.00 uur.

Aanmelden

Aanmelden kan via het online aanmeldformulier
U kunt zich voor een enkele avond opgeven, maar u mag zich ook voor meer of zelfs alle avonden opgeven. Als er voor 1 of meer avonden meer belangstelling is dan beschikbare plekken, plaatsen we u op volgorde van tijdstip van aanmelding. We maken dan een wachtlijst voor de mensen die we niet kunnen plaatsen. Volgend jaar organiseren we een nieuwe avond voor de mensen op de wachtlijst. Zij worden dan persoonlijk uitgenodigd. Zo hopen we dat iedereen die wil deelnemen, de cursus kan volgenn.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Stel die dan via erfgoed@rheden.nl of bel (026) 49 76 911 en vraag naar Marjolein Sanderman, Heidi Buijs of Martijn Andela.

 

Toelichting onderwerpen

Dakpannen en zinken goten

22 oktober 2019  
Wilfred Mengerink, Monumentenwacht Gelderland

Veel monumentale daken zijn voorzien van dakpannen. Er zijn veel verschillende soorten, maten en kleuren dakpannen met vreemde namen als Tuile du Nord, kruispan of Friese golfjes. Ooit een echte middeleeuwse pater en non gezien? Tijdens deze clinic mag je ze zelfs vasthouden. Maar wanneer moet een dak nu vervangen worden? En wat is een pannenstrijker precies? Tijdens de cursus komt een scala onderwerpen aan bod, van de meest voorkomende dakpannen in Nederland, historische nok- en hoekkeperafdekkingen, minerale dakmortels en strodokken tot en met schadebeelden en onderhoud aan pannendaken.

Het tweede deel van de cursus gaat over zinken goten en afvoeren.  Wat is zink voor materiaal en wanneer zijn we dit voor het eerst gaan gebruiken? Wat moet een loodgieter allemaal weten om een goede zinken goot te maken en wat is de levensduur van zink eigenlijk?  Tijdens deze cursus laten we zowel goede als slechte voorbeelden zien van goten en afvoeren die de Monumentenwachters in de praktijk zijn tegengekomen. Ook geven we tips en trucs om uw zinken goot te onderhouden.

Metsel- en voegwerk

5 november 2019  
Wilfred Mengerink, Monumentenwacht Gelderland

Aan bijna alle monumentale gebouwen zit wel iets van metsel- en voegwerk. Maar hoe gaan we hier mee om? Is het schoonmaken en impregneren van metselwerk een goed idee? Of toch liever niet? Tijdens deze cursus behandelen we in vogelvlucht de geschiedenis van metselwerk, historische metselmortels, veel voorkomende bakstenen, schades aan metselwerk, het reinigen van metselwerk en tot slot het restaureren van metselwerk.
Het tweede deel van de cursus gaat over voegwerk. Welke soorten voegen zijn er allemaal? Moet het voegwerk vervangen worden of is plaatselijk herstel voldoende? Bij wie moet je zijn voor vergunningen en welke voegmortel is geschikt voor restauratie?

Vochtproblemen in monumenten

12 november 2019
Wilfred Mengerink, Monumentenwacht Gelderland

Optrekkend vocht, lekkages, vochtdoorslag, zouten? Allemaal complexe problemen die in een monument kunnen spelen. De diagnose is soms erg lastig, laat staan de remedie. In de cursus komen de schadebeelden voorbij en mogelijke oplossingen.  Het tweede deel van de cursus gaat over de gevolgen van vochtproblemen waaronder houtrot en houtaantastende insecten zoals de Boktor en de Bonte Knaagkever.

Financiën en groen

26 november 2019
Peter Verhoeff, Stichting In Arcadië
Ina Roeterdink, Nationaal Restauratiefonds
 

Deze avond bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel van de avond hebben we het over groen rondom monumenten. Een mooie tuin bij uw monument is natuurlijk prachtig maar welk type tuin past eigenlijk bij welk type monument? En waar moet u op letten bij het onderhoud van uw tuin en bijvoorbeeld bijzondere bomen die erin staan? Wellicht heeft uw tuin zelfs een goed of minder goed bewaarde historische aanleg?
Tijdens het tweede deel van de avond wordt u bijgepraat over de wijze waarop u de financiële uitdagingen waar u wellicht voor staat het hoofd kunt bieden. Welke subsidie- en financieringsmogelijkheden zijn er eigenlijk en bij wie moet je zijn. Tijdens dit deel wordt ook ingegaan op de nieuwe regeling voor rijksmonumentale woonhuismonumenten.

Duurzaamheid en monumenten

3 december 2019
Martijn Haitink, Huis en Erfgoed Collectief

Een grote uitdaging voor de komende jaren is het verduurzamen van monumenten. De afweging tussen maatregelen (isolatie, beglazing), monumentwaarde en behoud is soms lastig maar vaak oplosbaar, alleen: hoe doe je dat? We nemen u mee langs de mogelijkheden en wijze waarop u met de verduurzaming van uw pand aan de slag kunt.

Schilderwerk en glas

10 december 2019
Wilfred Mengerink, Monumentenwacht Gelderland

Schilderwerk is bijzonder kwetsbaar en daardoor extra gevoelig voor achterstallig onderhoud. Veel problemen kunnen voorkomen worden door tijdig en vakkundig uitgevoerd schilderwerk. Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de meest voorkomende verfsoorten die in de restauratie worden gebruikt, de historie van buitenschilderwerk, kleuronderzoek, gebreken aan schilderwerk, kleinschalig houtherstel met reparatie vulmiddelen, uitvoeringsrichtlijnen voor schilderwerk en het beoordelen van offertes.
Het tweede deel van de cursus zal gaan over glas. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de historie van glas, diverse monumentale glassoorten, de problematiek rond isolerende beglazingen in monumenten, stopverf en restauratieglas.