Gebiedspaspoort Laag-Soeren

Het buitengebied van Laag-Soeren is een door het rijk beschermd (dorps-)gezicht. Samen met een groep inwoners en eigenaren van bedrijven uit het gebied hebben wij het afgelopen half jaar gewerkt aan een ruimtelijk kader (gebiedspaspoort) voor dit gebied. Tot en met 17 november ontvangen wij graag uw op- en aanmerkingen op dit concept.

Lees het concept Gebiedspaspoort Laag-Soeren (PDF, 9,6 MB)

Wat is het gebiedspaspoort

Het gebiedspaspoort Laag-Soeren is een initiatief van ons en wordt betaald door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het projectgebied is het beschermd dorpsgezicht Laag-Soeren; dat wil zeggen het buitengebied van Laag-Soeren en niet het dorp.

Doel van het project is om samen met de inwoners en gebruikers te komen tot een ruimtelijk kwaliteitskader (dat noemen we een gebiedspaspoort) voor het beschermde gezicht. Het gebiedspaspoort omschrijft hoe we de bestaande waarden kunnen beschermen terwijl er tegelijkertijd ruimte is en blijft voor nieuwe ontwikkelingen. Het paspoort moet zorgen voor:

  • inspiratie
  • inzicht
  • randvoorwaarden

Ook moet het kunnen rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak onder de mensen die in het gebied wonen en werken.
Bureau SteenhuisMeurs heeft de opdracht gekregen om het gebiedspaspoort te maken.

Reageren t/m 17 november

Wilt u reageren op het concept? Dat kan tot en met 17 november 2019 door te mailen naar  erfgoed@rheden.nl. Als het nodig is passen wij het concept aan de hand van de reacties aan. Daarna leggen we de plannen voor aan het college van burgemeester en wethouders. Nadat zij akkoord zijn gegaan met de plannen, is het nog mogelijk om via de formele inspraakprocedure te reageren.