Schone oevers

Wij zoeken enthousiaste inwoners om de oevers langs de IJssel te adopteren en schoon te houden. Als adoptant in het project ‘Schone Oevers’ kies je een stuk oever en zorg je er tenminste 2 keer per jaar voor dat het zwerfaval langs deze oeverkant wordt opgeruimd. Hiermee voorkomen we dat het afval via de rivier in zee terechtkomt.

Zwerfafval verplaatst zich via wind en regenwater. Eenmaal in de rivier terecht gekomen, stroomt het afval naar zee waardoor de plastic soep ontstaat. Dieren raken verstrikt of zien het aan voor voedsel en eten het op. Omdat al dit afval zeer schadelijk is voor het milieu en de gezondheid van mens en dier, is het belangrijk de oevers schoon te houden.

Oever kiezen

De rivieroevers in onze gemeente zijn verdeeld in 20 gebieden. De afstand van deze stukken oever variëren van 600 meter tot 1200 meter. Op deze digitale kaart is te zien welke oevers vrij zijn voor adoptie.

Aanmelden

Ben je inwoner, een vereniging of maatschappelijke organisatie uit de gemeente Rheden, dan kun je je aanmelden door te mailen naar zwerfafval@rheden.nl.  Als adoptant ontvang je een onkostenvergoeding en opruimmateriaal zoals hesjes, handschoenen, grijpers en vuilniszakken. Het ingezamelde zwerfafval halen wij op bij de adoptie-oever.

Schone oevers is een initiatief van gemeente Rheden en IVN (instituut voor Natuur educatie) en een samenwerkingsverband met perceeleigenaren langs de IJssel, zoals Rijkswaterstaat en particulieren.