Energie besparen en subsidies

De Rhedense klimaataanpak

Een energieneutrale gemeente in 2040, dat is ons doel. Alle energie die gebruikt wordt voor wonen en werken, wordt tegen die tijd duurzaam opgewekt. Zo veel mogelijk binnen de eigen gemeentegrens en zonder gebruik van fossiele brandstoffen.

In de Raadsvergadering van 26 februari 2019 is het Klimaat programmaplan 2019 - 2022 (PDF, 967 kB) ter kennisgeving aangenomen en het Beleidskader voor de klimaataanpak in Rheden 2019-2022 'Aan de slag voor een duurzaam klimaat' (PDF, 876 kB) vastgesteld. Dit kader geeft richting en focus aan de stappen die wij gaan zetten op het gebied van de energietransitie en het betrekken van onze inwoners hierbij.

Vooral voor bestaande woningen is het niet eenvoudig om in 20 jaar energieneutraal te worden. Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om als particuliere woningeigenaar de eerste stappen naar energieneutraliteit te zetten.

Collectieve inkoopactie

In januari 2019 zijn wij samen met Energieloket Midden Gelderland en Winst uit je woning een grootschalige inkoopactie gestart voor zonnepanelen, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en maatwerkadvies voor energiezuinige en gasloze woningen. Alle woningeigenaren in de gemeente  Rheden kunnen van deze inkoopactie gebruik maken. Door de grootte van de projecten is het mogelijk om kwaliteit, service en aantrekkelijke prijzen aan te bieden. Hierdoor kunnen de investeringen in zonne-energie en isolatie nog sneller terugverdiend worden.

Kijk voor meer informatie op www.winstuitjewoning.nl.

Subsidies en leningen

Duurzaamheidslening en Stimuleringsregeling Nul-Op-de-Meter (NOM) woningen

Op 1 januari 2019 starten de Duurzaamheidslening en de Stimuleringsregeling NOM-woningen.

De Duurzaamheidslening is een lening tegen gunstige voorwaarden waarmee u energiebesparende, klimaatbestendige en asbestsaneringsmaatregelen, in en aan uw bestaande of nieuw te bouwen woning financiert. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen, isolatie, groene daken en de asbestsanering van uw dak. Voor deze lening is € 2.000.000 beschikbaar.

De Stimuleringsregeling NOM-woningen is voor maatregelen die een woning Nul Op de Meter (NOM) of bijna NOM maken. Voor deze lening is € 250.000 beschikbaar.

Voorwaarden

  • U heeft een eigen bestaande of nieuw te bouwen woning in de gemeente Rheden
  • U bent jonger dan 75 jaar
  • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden

Kenmerken

  • Leenbedrag tussen de € 2.500 en € 25.000 (Duurzaamheidslening)
  • Leenbedrag tussen de € 25.000 en € 50.000 (Stimuleringsregeling NOM-woningen)
  • Looptijd lening: 10 jaar tot 15 jaar
  • Toets kredietwaardigheid door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
  • Huidige rente ongeveer 1,5%. Rente wordt vastgesteld op datum van binnenkomst aanvraag.

Aanvragen

U kunt een aanvraag voor indienen met het formulier Duurzaamheidslening en Stimuleringsregeling Nul op de Meter (PDF, 153 kB)..

Rijkssubsidie voor duurzame energie

Wilt u zelf (op kleine schaal) duurzame energie opwekken? Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels, warmtepompen en houtpelletkachels. De rijksoverheid stelt hiervoor 100 miljoen euro beschikbaar. Deze regeling staat bekend onder de ISDE-regeling (Investeringssubsidie duurzame energie). De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Andere subsidies en leningen

Op de Landelijke subsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl vindt u in twee stappen of er nog meer subsidies en aantrekkelijke leningen zijn om uw woning energiezuiniger te maken.

 

Samenwerken?

Wij stimuleren inwoners, ondernemers en organisaties om samen onze ambities waar te maken. Met goede ideeën en plannen kunt u bij ons terecht op energiek@rheden.nl

Facebook

Volg ons op Facebook via https://www.facebook.com/EnergiekRheden/

Twitter

Wij twitteren over energie en duurzaamheid via https://twitter.com/energiekrheden

Nieuwsbrief EnergiekRheden

Lees ook het online magazine van de Rhedense Klimaataanpak en blijf op de hoogte van initiatieven binnen onze gemeente die met duurzaamheid bezig zijn. Als u een mail stuurt naar energiek@rheden.nl o.v.v. 'Aanmelden Nieuwsbrief', ontvangt u 4 keer per jaar een update.

 

Vergunningen en monumenten

Zonnepanelen en vergunningen

Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u soms een vergunning nodig. Met de vergunningscheck van het Omgevingsloket Online (OLO) kijkt u snel of u een vergunning nodig heeft.

Zonnepanelen op monumenten en in een beschermd (dorps)gezicht

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een monument of in een beschermd dorpsgezicht heeft u altijd een vergunning nodig. Neem daarom eerst contact met ons op, (026) 49 76 911, dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden. Voor de vergunning voor het plaatsen van deze zonnepanelen betaalt u geen leges. Een voortoets naar mogelijkheden is ook gratis. Eén van de voorwaarden is dat de zonnepanelen niet zichtbaar mogen zijn vanaf openbaar toegankelijk gebied.

We kijken op dit moment naar de mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen in de beschermde dorpsgezichten Villapark Overbeek, Velp en Dieren-Zuid te verruimen. Daardoor zijn straks zonnepanelen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg - onder voorwaarden - wel toegestaan. Deze voorwaarden staan in de beleidsnota Welstandsbeleid zonnepanelen in beschermde dorpsgezichten die van 31 januari tot en met 14 maart 2019 ter inzage ligt. Naar verwachting zal de nieuwe regelgeving begin juni ingaan. Vanaf dat moment is duidelijk onder welke voorwaarden zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht zijn toegestaan.

Isoleren van monumenten

Het isoleren van een monument kan om technische of esthetische redenen negatieve gevolgen hebben. Het vraagt om een zorgvuldige aanpak en maatwerk. Bent u van plan uw monument te isoleren, neem dan eerst contact met ons op, (026) 49 76 911.


Aanvraag oplaadpunt elektrische voertuigen

Rijdt u als particulier elektrisch, maar heeft u geen eigen terrein om uw voertuig op te laden? Doe dan een aanvraag voor een openbaar oplaadpunt op straat. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Advies en ondersteuning

Energieloket Midden Gelderland

Voor advies en ondersteuning bij energiebesparing, isolatie, zonnepanelen, subsidies en andere energievragen kunt u terecht de helpdesk van het Energieloket Midden Gelderland (ELMG). Naast veel informatie, vindt u daar ook inspirerende voorbeelden uit Rheden, Arnhem en Renkum.
Wilt u een persoonlijk advies over de mogelijkheden om uw woning comfortabeler, veiliger en gezonder te maken? Of gaat u duurzaam verbouwen, maar dan liefst wel zo efficiënt mogelijk? Kies dan voor de gratis Woonwensenscan.

VvE Energieloket Gelderland

Huiseigenaren die lid zijn van een VvE hebben vaak extra vragen als het om het verduurzamen van de woning gaat. VvE Energieloket Gelderland kan deze vragen beantwoorden en zet de mogelijkheden voor VvE’s op een rij.