Nieuw speelbeleid: kinderen meer laten buitenspelen

In het nieuwe speelruimtebeleid staat hoe wij er samen met onze partners voor zorgen dat kinderen en jongeren in onze gemeente voldoende buitenspelen. gemeente Rheden.

Hoe kunnen we er samen met onze partners voor zorgen dat kinderen en jongeren in onze gemeente voldoende buitenspelen? Deze vraag staat centraal in het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente Rheden. Doel voor de komende vijf jaar (2022-2027) is dat kinderen vaker en langer buiten spelen dan nu en dat meer kinderen en jongeren de beweegnorm halen. Dit willen wij bereiken door tien speelplaatsen op te waarderen tot buurtspeelplaatsen: grote speelplaatsen waar veel te beleven is voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Daarnaast gaan wij actief onderzoeken hoe wij het buitenspelen kunnen stimuleren, door samen te werken met partners in de gemeente zoals het Sport in Rheden, Incluzio, scholen en BSO’s. Ook willen wij watertappunten aanleggen bij de grote speelplaatsen.  

Waar vind ik de speelplaatsen 

Op deze kaart zie je waar de speelplaatsen zijn. 

Idee doorgeven

Heb jij een idee over het verbeteren van een speelplaats in jouw buurt zodat kinderen meer gaan buitenspelen of jongeren gaan sporten? Vul dan het contactformulier in. Hoe de buurt en vooral kinderen hierover denken, is cruciaal in het opstellen én uitvoeren van ons speelruimtebeleid.

Marc Budel: “We zijn met een aantal kinderen en jongeren al in gesprek gegaan over wat zij nodig hebben om prettig en veilig te kunnen buitenspelen. Kinderen weten zelf heel goed wat ze willen als het om spelen gaat. Ze gaven bijvoorbeeld aan vies te willen worden en ze wilden meer uitdagende speelplaatsen en drinkwaterpunten. Want van spelen krijg je dorst! Ook op het moment dat we aan de slag gaan met speelplaatsen of buitenspelen in de wijk gaan we in gesprek met kinderen en jongeren uit de buurt”. 

Breder dan alleen speelvoorzieningen

Marc Budel, wethouder Jeugd is blij met het nieuwe beleid: “Dit speelruimtebeleid heeft een bredere focus dan de vorige nota uit 2008. Deze was vooral gericht op het aanbieden van voldoende speelvoorzieningen. In dit beleid bepaalt hoeveel en hoelang kinderen en jongeren buitenspelen, -sporten of bewegen het succes”.