Nieuw speelbeleid ter inzage: kinderen meer laten buitenspelen

Hoe kunnen we er samen met onze partners voor zorgen dat kinderen en jongeren in onze gemeente voldoende buitenspelen? Deze vraag staat centraal in het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente Rheden. Dit beleid ligt nu ter inzage.

Doel van de gemeente voor de komende vijf jaar is dat kinderen vaker en langer buiten spelen dan nu en dat meer kinderen en jongeren de beweegnorm halen. Dit willen zij bereiken door tien speelplaatsen op te waarderen tot buurtspeelplaatsen, en grote speelplaatsen waar veel te beleven is voor de kinderen van 7 tot 12 jaar. Daarnaast gaan zij actief onderzoeken hoe zij het buitenspelen kunnen stimuleren, door samen te werken met partners in de gemeente zoals het Sportbedrijf Rheden, Incluzio, scholen en BSO’s. Ook wil de gemeente watertappunten aanleggen bij de grote speelplaatsen. 

Breder dan alleen speelvoorzieningen

Marc Budel, wethouder Jeugd is blij met het nieuwe beleid: “Dit speelruimtebeleid heeft een bredere focus dan de vorige nota uit 2008. Deze was vooral gericht op het aanbieden van voldoende speelvoorzieningen. In dit beleid bepaalt hoeveel en hoelang kinderen en jongeren buitenspelen, -sporten of bewegen het succes”.

Stem van kinderen is belangrijk

Hoe de buurt en vooral kinderen hierover denken, is cruciaal in het opstellen én uitvoeren van ons speelruimtebeleid. Marc Budel: “ In mei en juni zijn we met een aantal kinderen en jongeren al in gesprek gegaan over wat zij nodig hebben om prettig en veilig te kunnen buitenspelen. Dit hebben we verwerkt in dit beleid. En dit zullen we ook blijven doen, op het moment dat we aan de slag gaan met speelplaatsen of buitenspelen in de wijk”.

Ter inzage

Het ontwerpbeleid ligt van 26 oktober tot en met 7 december ter inzage (pdf, 5 MB). Inwoners kunnen in deze periode hun zienswijze op het ontwerpbeleid indienen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Vermeld daarbij duidelijk het onderwerp ‘Speelbeleid’. Heeft u vragen over dit ontwerpbeleid of wilt u binnen dezelfde termijn een mondelinge zienswijze indienen? Dan kunt u ons een mail sturen. Nadat we deze zienswijzen hebben behandeld en verwerkt, zal het beleid in februari ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Naar verwachting starten we komend voorjaar met het uitvoeren van dit beleid.