Alternatieve woonvormen

Wij stimuleren het realiseren van alternatieve woonvormen en werken daarbij graag samen met inwoners en andere organisaties. We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om ‘Tiny Houses’ te plaatsen in onze gemeente. 

Tiny Houses

Tiny Houses zijn kleine woningen (maximaal 50 m2) die worden gebouwd vanuit de behoefte om een meer eenvoudig leven te leiden. Bij het ontwerp van de woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en technische innovaties. Ze zijn (deels) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd.

Het idee van Tiny Houses past goed bij onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Het ondersteunt ook doelen op het gebied van wonen. Het draagt bij aan de diversiteit, keuzevrijheid en de vernieuwing van de woon- en leefomgeving in de gemeente. En natuurlijk kan het voorzien in een aanbod van kleine woningen voor een groeiende groep alleenstaanden en biedt een mogelijkheid om jongeren (tijdelijk) te huisvesten en zo meer te binden aan onze gemeente.

Weinig bouwlocaties

In onze gemeente zijn helaas weinig bouwlocaties beschikbaar. Wij hebben zelf geen geschikte grond voor Tiny Houses in eigendom. Een project met Tiny Houses heeft dus alleen kansen als particuliere grondeigenaren willen meewerken.

Belangstelling of meedenken?

Om de komst van Tiny Houses toch te stimuleren begeleiden we initiatiefnemers actief. We willen projectontwikkelaars en initiatiefnemers voor woningbouwplannen verbinden met potentiële Tiny House-bewoners.

Heb je belangstelling voor alternatieve woonvormen en wil je meedenken over de realisatie daarvan? Dan komen we graag met je in contact. Neem contact met ons op, (026) 49 76 911.