Arnhemsestraatweg 29 Velp (voormalig Vitensterrein)

De eigenaar heeft plannen om woningen te bouwen op deze locatie. De bedoeling is dat het voormalige kantoorpand van Vitens wordt gesloopt en er 27 woningen worden gebouwd. In voorbereiding op de sloop wordt het asbest gesaneerd. De sloop is naar verwachting rond oktober klaar.

Aanpassen bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 28 juni het bestemmingsplan vastgesteld. Hiertegen kan nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State. De beroepstermijn loopt tot en met donderdag 23 augustus. Het bestemmingsplan treedt inwerking op 24 augustus tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Vanaf die datum kan de benodigde omgevingsvergunning worden verleend. Het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVN20-ON01).

Vragen over de geplande woningbouw?

Als u vragen heeft over de woningbouw of de sloop kunt u contact opnemen met Ramdhani Vastgoed via (06) 10 933 477 of robert@ramdhanivastgoed.nl.