Groot onderhoud Laakweg - Apollostraat

Maak uw keuze:

Het ontwerp

Toelichting ontwerp

We gaan de rijbaan voorzien van een nieuwe laag asfalt. Daarbij doen we enkele aanpassingen om de verkeersveiligheid te verbeteren en in te spelen op klimaatverandering. 

Verkeersveiligheid

  • Op de Laakweg wordt de rijbaan aan de woningzijde een meter versmald.
  • De Laakweg en Apollostraat krijgen aan weerszijden van de weg een fietsstrook van rood asfalt (vergelijkbaar met de Havelandseweg)
  • Op de Laakweg wordt ter hoogte van de huisnummers 12 en 12a een verkeersplateau aangebracht. 

Bekijk het ontwerp van de Laakweg (PDF, 2,6 MB)

Bekijk het ontwerp van de Apollostraat (PDF, 1,9 MB)

Klimaat maatregelen

In de toekomst worden regenbuien heviger en in de zomer wordt het heter en droger. We nemen daarom, waar mogelijk, maatregelen om de effecten en risico’s te beperken:

  • De parkeerplaatsen langs de Laakweg worden deels opgeheven en ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel. Het ‘ontstenen’ heeft als effect dat er minder regenwater in het dan overbelaste riool stroomt.
  • De huidige uitritten van de woningen aan de Laakweg worden bestraat met grasbetonstenen. Dit zijn open stenen waar het regenwater in de bodem kan zakken. De uitritten krijgen bovendien een groene uitstraling door het gras wat er door heen kan groeien.
  • De trottoirkolken aan de zuidzijde van de Laakweg worden verwijderd. De trottoirbanden worden op diverse plaatsen verlaagd waardoor het regenwater rechtstreeks het weiland in stroomt en daar in de bodem zakt. 

Deze maatregelen beperken de hinder tijdens extreme weersomstandigheden.

Bekijk hier de visualisatie

Bereikbaarheid

Tijdens de uitvoering zal er verkeershinder zijn. Hierop maken wij graag voortijdig duidelijke afspraken zodat een ieder niet voor onverwachte situaties komt te staan. U kunt uw aandachtspunten aangeven via de meepraatkaart of tijdens de bijeenkomst.

Tot woensdag 5 april 2023  kunt u uw mening en eventuele aanbevelingen geven op het ontwerp en voor de berekibaarheid via de meepraatkaart. Al uw vragen en de antwoorden vindt u hieronder terug.

Geef uw mening of aanbevelingen door via de Meepraatkaart

De planning

In grote lijnen streven we ernaar om onderstaande planning te volgen tijdens de voorbereiding:

  • Ontwerpfase: maart 2023 – april 2023
  • Contract en aanbestedingfase: mei - juli 2023
  • Voorbereiding uitvoering: augustus - september 2023 
  • Start uitvoering: september – oktober 2023

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kunt u contact opnemen met:

Niels Logtenberg, Roelofs Advies en Ontwerp
n.logtenberg@roelofsgroep.nl
06-83489278

Emiel Verhaaf, gemeente Rheden
wegbeheer@rheden.nl
026-49 76 911