Nieuw zwembad in Velp: Het Biljoenbad

De werkzaamheden voor het nieuwe zwembad in Velp zijn in volle gang.

Ontwerpschets Zwembad Velp

En de naam is... Het Biljoenbad

Op maandag 20 mei is met de onthulling van het bouwbord de naam van het nieuwe bad bekend gemaakt. Met grote meerderheid van stemmen heeft u gekozen voor: Het Biljoenbad.
Tijdens de onthulling zijn ook de 12-badenkaarten overhandigd aan de 3 prijswinnaars.

Een volwaardig en toekomstbestendig zwembad

Naast het gewone bad, komt er ook een doelgroepenbad en een peuter- en kleuterbad. Gebruikers van het zwembad, inwoners, huisartsen en fysiotherapeuten drongen sterk aan op het toevoegen van een apart doelgroepenbad. Met een doelgroepenbad is het mogelijk om in elke levensfase te bewegen in water of te zwemmen. Ouderen tot op hoge leeftijd, kinderen, Wmo-cliënten, revaliderenden en cliënten van fysiotherapeuten kunnen zo vitaal worden én blijven. Het doelgroepenbad biedt, dankzij de beweegbare bodem, veel mogelijkheden voor activiteiten en heeft een constante watertemperatuur van 32 graden Celsius.
Een peuterbad maakt het zwembad geschikt voor alle levensfases. Hiermee krijgen we een volwaardig en toekomstbestendig zwembad. Het ontwerp van het gebouw is van Slangen+Koenis Architecten.

Zwembad Velp impressie binnen 1

De bouw

In mei is Vaessen gestart met de bouw. Rond de bouwvakperiode starten de betonwerkzaamheden. We verwachten begin volgend jaar het hoogste punt van het gebouw te bereiken.

Met vragen over de bouw kunt u terecht bij bouwbedrijf Vaessen, (0162) 52 21 20.

Zwembad naar verwachting in 4e kwartaal van 2020 in gebruik

We verwachten na de zomer van 2020 klaar te zijn met de bouw. Dan volgt er nog een periode van inregelen en inrichten van het nieuwe zwembad. Bij een zachte winter is het misschien mogelijk eerder in het nieuwe bad te kunnen zwemmen.

Inrichting van de toekomstige sport-/speelvoorziening

Aan de Reigerstraatzijde komt een multifunctioneel speelveld om te voetballen, basketballen en mogelijk ook te tennissen. Er blijft dan nog een stuk grond over voor een extra sportvoorziening voor jongeren. Samen met gebruikers, de klankbordgroep en omwonenden gaan we hier na de zomer van 2019 invulling aan geven. Ook wordt de financiering ervan bekeken.

Zwembad impressie binnen 2

Meer informatie? Schrijf in voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. Hierin staat meer over de ontwikkeling van het nieuwe zwembad en in welke fase het proces zit. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar nieuwzwembadvelp@rheden.nl.