Nieuw zwembad in Velp

Om begin 2020 een nieuw zwembad in Velp te kunnen openen, moet er nog van alles gebeuren. Het project is in volle gang.

Locatie

Het zwembad komt op de hoek Gruttostraat en Reigerstraat. Omwonenden en gebruikers hebben hun ideeën gedeeld over het nieuwe zwembad, de te verplaatsen sport- en speelvoorziening, het groen en verkeer/parkeren. Deze zijn zoveel mogelijk meegenomen in het Programma van Eisen van de ontwikkeling. Dat levert onderstaande schets op:

Locatie nieuwe zwembad Velp

Aanbesteding

Het schetsontwerp van het zwembad en de bouwer zijn bekend. Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V gaat het zwembad bouwen en onderhouden.

Ontwerpschets Zwembad Velp

Ook een doelgroepenbad en een peuter- en kleuterbad

De gemeenteraad heeft besloten het nieuwe zwembad in Velp uit te breiden met een doelgroepenbad en een peuter- en kleuterbad. Gebruikers van het zwembad, inwoners, huisartsen en fysiotherapeuten drongen sterk aan op het toevoegen van een apart doelgroepenbad. Met een doelgroepenbad is het mogelijk om in elke levensfase te bewegen in water of te zwemmen. Ouderen tot op hoge leeftijd, kinderen, Wmo-cliënten, revaliderenden en cliënten van fysiotherapeuten kunnen zo vitaal worden én blijven. Het doelgroepenbad biedt, dankzij de beweegbare bodem, veel mogelijkheden voor activiteiten en heeft een constante watertemperatuur van 32 graden Celsius.
Een peuterbad maakt het zwembad geschikt voor alle levensfases. De gemeenteraad vindt dit een goede investering. Hiermee krijgen we een volwaardige en toekomstbestendige zwemvoorziening.

Start bouw

Het uitbreiden van het zwembad met deze twee baden, betekent dat de start van de bouw ongeveer 3 maanden opschuift. Dat neemt niet weg dat het uitgangspunt blijft dat we begin 2020 een duik kunnen nemen in het nieuwe zwembad.

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. Hierin staat meer over de ontwikkeling van het nieuwe zwembad en in welke fase het proces zit. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar nieuwzwembadvelp@rheden.nl.