Nieuw zwembad in Velp

De bouw van het nieuwe zwembad komt dichterbij.

Ontwerpschets Zwembad Velp

Geef het nieuwe zwembad een naam!

Tot 15 februari kon iedereen een naam insturen. Onder alle inzenders verloot het Sportbedrijf 3 10-badenkaarten.

Eind februari selecteren we samen met een klankbordgroep van omwonenden en gebruikers 3 namen. Daarna kunt u stemmen op uw favoriete naam.
Het zwembad krijgt de naam met de meeste stemmen. De gekozen naam is eind maart bekend.

Een volwaardig en toekomstbestendig zwembad

Naast het gewone bad, komt er ook een doelgroepenbad en een peuter- en kleuterbad. Gebruikers van het zwembad, inwoners, huisartsen en fysiotherapeuten drongen sterk aan op het toevoegen van een apart doelgroepenbad. Met een doelgroepenbad is het mogelijk om in elke levensfase te bewegen in water of te zwemmen. Ouderen tot op hoge leeftijd, kinderen, Wmo-cliënten, revaliderenden en cliënten van fysiotherapeuten kunnen zo vitaal worden én blijven. Het doelgroepenbad biedt, dankzij de beweegbare bodem, veel mogelijkheden voor activiteiten en heeft een constante watertemperatuur van 32 graden Celsius.
Een peuterbad maakt het zwembad geschikt voor alle levensfases. Hiermee krijgen we een volwaardig en toekomstbestendig zwembad.

Zwembad Velp impressie binnen 1

Omgevingsvergunning is aangevraagd

De omgevingsvergunning voor het nieuwe zwembad is aangevraagd. We verwachten dat deze in het eerste kwartaal van 2019 verleend wordt. Het is de bedoeling in het voorjaar van 2019 te starten met de bouw.

Tijdelijk geen sport/speelveld

Vanaf begin januari kan het trapveld en de skatebaan ongeveer 1,5 jaar niet meer gebruikt worden. De aannemer heeft het hele terrein nodig voor de bouw van het nieuwe zwembad, de aan te leggen parkeerplaatsen, de bouwketen en opslag van bouwmateriaal. Dit betekent dat jongeren moeten uitwijken naar andere sport-/speelvoorzieningen in de buurt zoals bijvoorbeeld het voetbalveldje aan de Bogaardstraat.

Inrichting van de toekomstige sport/speelveld

In de plaats van het trapveld komt er een multifunctionele playground waar gevoetbald, gebasketbald en bijvoorbeeld getennist kan worden. De skatebaan komt naar alle waarschijnlijkheid niet terug. We hebben gezien dat deze nauwelijks wordt gebruikt waarvoor die was bedoeld. Uit gesprekken met de jongerenwerker en de jongeren blijkt dat zij graag een andere invulling zien. In aanvulling op de multifunctionele playground denken zij aan een calisthenicsvoorziening (fitnessen met je eigen lichaamsgewicht) en tafeltennis. Samen met de jongeren, de klankbordgroep en de buren gaan we hier in 2019 invulling aan geven.

Bomen aan de Reigerstraat

Aan de rand van het plangebied aan de Reigerstraat, staan 6 essen en 3 platanen. Om de bouw van het zwembad mogelijk te maken, moeten deze bomen helaas weg. Begin volgend jaar wordt hiervoor een kapvergunning aangevraagd. Later komen er ongeveer 15 bomen met een stamomtrek van 20 tot 25 cm terug.

Zwembad naar verwachting klaar medio 2020

We verwachten in april 2019 te starten met de bouw. Door de toevoeging van het doelgroepenbad en peuter-/kleuterbad is er meer bouwtijd nodig. De verwachting is daarom dat we niet begin 2020 maar medio 2020 kunnen zwemmen in het nieuwe zwembad.

Zwembad impressie binnen 2

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. Hierin staat meer over de ontwikkeling van het nieuwe zwembad en in welke fase het proces zit. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar nieuwzwembadvelp@rheden.nl.