Parkveld Daalhuizen

Het voormalige kantoorpand van Vitens is gesloopt en er worden 27 woningen gebouwd.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen is verleend. Tot en met 24 januari 2019 kunnen belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Geplande bouw

In februari/maart 2019 wordt het terrein bouwrijp gemaakt. De daadwerkelijke bouw bouw van de woningen staat gepland voor juni 2019.

Vragen over de geplande woningbouw?

Als u vragen heeft over de verkoop of de woningbouw, neem dan contact op met Ramdhani Vastgoed via (06) 10 933 477 of robert@ramdhanivastgoed.nl.