Tiny Forest: Bos zoekt buurt

Er komt een Tiny Forest in onze gemeente! Een Tiny Forest is een dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. Dit minibos is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren én voor mensen. Een Tiny Forest is namelijk een bos van en voor de buurt. Het bos wordt een groene ontmoetingsplek in de wijk, waar kinderen en buurtbewoners van de natuur kunnen leren en genieten.

Meisje in Tiny Forest meet de lengte van een boom met een meetlint

Bekendmaking winnende locatie

Samen met IVN Gelderland vroegen we u mee te denken over een geschikte locatie voor het Tiny Forest. Er zijn meer dan 40 mogelijke locaties genoemd. De komende periode bekijken we welke locaties voldoen aan de criteria voor een Tiny Forest. Eind maart 2018 maken we de winnende locatie bekend. In april 2018 starten de voorbereidingen voor Tiny Forest. De eerste bomen gaan november 2018 de grond in.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een klein, dichtbegroeid en inheems bos. Door zorgvuldige voorbereiding van de grond en de manier waarop het bos wordt aangeplant, groeit het bos snel. Het bos is een plek voor veel soorten planten, dieren en insecten. Een Tiny Forest is méér dan een bos en een fijne plek voor dieren. Een Tiny Forest is er voor en door bewoners. Het bos wordt ontworpen, onderhouden en gebruikt door kinderen, buurtbewoners, basisscholen, buitenschoolse opvanglocaties (BSO’s) en vrijwilligers. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Wilde wachters

Kinderen hebben een belangrijke rol bij Tiny Forest Rheden, want zij worden boswachter van hun eigen bos. We noemen ze Wilde Wachters. Kinderen planten de bomen zelf en helpen bij het beheer. Zo zien ze hun ‘eigen’ bomen groeien en ontstaat er een prettige, groene plek voor hen in de wijk.

Wil je meer weten over Tiny Forests? Je leest alles over Tiny Forests op de website van IVN.