Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. Dit minibos is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren én voor mensen. Een Tiny Forest is namelijk een bos van en voor de buurt. Het bos wordt een groene ontmoetingsplek in de wijk, waar kinderen en buurtbewoners van de natuur kunnen leren en genieten.

Meisje in Tiny Forest meet de lengte van een boom met een meetlint

Er zijn 2 locaties uitgekozen. De Zuidflank in Rheden en het grasveldje achter basisschool De Expeditie in Dieren. Op beide locaties is een buurtbijeenkomst geweest. Het doel van de bijeenkomsten was om vragen van buurtbewoners te beantwoorden en samen een plan te maken voor de Tiny Forests. Tijdens de bijeenkomst gaven een aantal buurtbewoners aan zich niet kunnen vinden in de plannen voor het minibos. Met hen gaan we samen met IVN Natuureducatie nogmaals in gesprek.  Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij IVN Natuureducatie, e-mail m.beerling@ivn.nl of bel met (026) 35 12 927.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een klein, dichtbegroeid en inheems bos. Door zorgvuldige voorbereiding van de grond en de manier waarop het bos wordt aangeplant, groeit het bos snel. Het bos is een plek voor veel soorten planten, dieren en insecten. Een Tiny Forest is méér dan een bos en een fijne plek voor dieren. Een Tiny Forest is er voor en door bewoners. Het bos wordt ontworpen, onderhouden en gebruikt door kinderen, buurtbewoners, basisscholen, buitenschoolse opvanglocaties (BSO’s) en vrijwilligers.

Wilde wachters

Kinderen hebben een belangrijke rol bij Tiny Forest Rheden, want zij worden boswachter van hun eigen bos. We noemen ze Wilde Wachters. Kinderen planten de bomen zelf en helpen bij het beheer. Zo zien ze hun ‘eigen’ bomen groeien en ontstaat er een prettige, groene plek voor hen in de wijk.

Wil je meer weten over Tiny Forests?

Je leest alles over Tiny Forests op de website van IVN.