Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. Dit minibos is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren én voor mensen. Een Tiny Forest is namelijk een bos van en voor de buurt. Het bos wordt een groene ontmoetingsplek in de wijk, waar kinderen en buurtbewoners van de natuur kunnen leren en genieten. In november komen er 2 Tiny Forests in onze gemeente.

Meisje in Tiny Forest meet de lengte van een boom met een meetlint

Buurten gevonden voor mini-bos!

In mei plaatsten we via een lokale omroep het volgende bericht: vind een locatie voor een mini bos (Tiny Forest)! Een oproep vanuit IVN Natuureducatie en wij als gemeente. Inwoners stemden massaal op de 3 kandidaten. Er is besloten om niet 1 maar 2 mini bossen aan te planten in onze gemeente. Namelijk in de Zuidflank Rheden en bij OBS ’t Schaddeveld in Dieren. Dit doen we in november. Met de derde kandidaat, van de locatie Geitenbergweg/ Fazantlaan in Dieren, zijn we in gesprek over het aanleggen van een groen schoolplein.

De komende tijd gaan de initiatiefnemers aan de slag met het vormgeven van hun mini-bos. Er komt een Tiny Forest Team. Ook wordt de buurt verder geïnformeerd over het ontwerp, de aanplant en het beheer.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een klein, dichtbegroeid en inheems bos. Door zorgvuldige voorbereiding van de grond en de manier waarop het bos wordt aangeplant, groeit het bos snel. Het bos is een plek voor veel soorten planten, dieren en insecten. Een Tiny Forest is méér dan een bos en een fijne plek voor dieren. Een Tiny Forest is er voor en door bewoners. Het bos wordt ontworpen, onderhouden en gebruikt door kinderen, buurtbewoners, basisscholen, buitenschoolse opvanglocaties (BSO’s) en vrijwilligers.

Wilde wachters

Kinderen hebben een belangrijke rol bij Tiny Forest Rheden, want zij worden boswachter van hun eigen bos. We noemen ze Wilde Wachters. Kinderen planten de bomen zelf en helpen bij het beheer. Zo zien ze hun ‘eigen’ bomen groeien en ontstaat er een prettige, groene plek voor hen in de wijk.

Wil je meer weten over Tiny Forests?

Je leest alles over Tiny Forests op de website van IVN.