Velp Tussen Broek en Water (VTBW)

Het ziekenhuis in Velp gaat over enkele jaren weg. Wij zijn met Rijnstate en met andere grondeigenaren in het gebied aan het nadenken over een nieuwe invulling van dit terrein.

De wens is om het gebied tussen de Broekstraat en Waterstraat om te vormen tot een woonwijk. Uitgangspunt daarbij is dat het ziekenhuisgebouw blijft staan en wordt omgebouwd tot woningen.

Woningbouw ziekenhuisterrein Velp

We willen een woonomgeving maken die er nog niet is in Velp. Een gebied met een stedelijke uitstraling, waarbij genoeg ruimte blijft voor water en groen. De woningen moeten voldoen aan de eisen van deze tijd en de wijk moet passen in deze tijd van een veranderend klimaat. Hiervoor gaan we met alle grondeigenaren uit het gebied én met bewoners in gesprek om te kijken wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe woonwijk.

Inloopbijeenkomst

Op 28 november was er in Ziekenhuis Velp een inloopbijeenkomst en kon u laten weten wat u belangrijk vindt voor dit gebied. Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor dit gebied? Waar maakt u zich zorgen over en hoe kunnen de plannen deze situatie verbeteren? Wat voor soort woningen zouden er kunnen komen? Hoe zou het groen er uit kunnen zien?  
Hebt u de inloopbijeenkomst gemist? Dan kunt u tot 9 december uw opmerkingen doorgeven via velptussenbroekenwater@rheden.nl

Meer informatie