Winkelcentrum Dieren

Winkelcentrum Dieren is het belangrijkste winkelgebied in Dieren. In 2015 is een deel van het Callunaplein opgeknapt. In 2019 is het gebied rond de nieuwe Lidl aangepakt. En in 2020 is ook de rest van het Callunaplein aan de beurt.

Werkzaamheden Callunaplein

Van begin september 2020 tot half november 2020 worden de laatste werkzaamheden op het Callunaplein uitgevoerd. Het kunstwerk met de ijsberen komt ook weer terug. 

Ontwerp

Het eerste ontwerp uit november 2018 is verder uitgewerkt en inmiddels voor een deel gerealiseerd. Zo is de omgeving van de nieuwe Lidl en een deel van de Diderna vernieuwd. In 2020 wordt de rest van het Callunaplein aangepakt. De beren zijn al weggehaald en krijgen later een plek op het vernieuwde Callunaplein. Over eventuele vernieuwing van het Ericaplein moet nog worden besloten.

Definitief ontwerp Winkelcentrum Dieren (PDF 9,1 MB)

Wat vooraf ging

Op 25 mei 2018 was er een pop-up store waar omwonenden, winkelend publiek en ondernemers konden reageren op de nieuwe inrichtingsplannen voor het Winkelcentrum Dieren. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

 • De plaatsing van het parkje op het Ericaplein; de aangegeven plek is juist logisch om te parkeren.
 • De gemeente maakt meer terrassen mogelijk; is het dan wel wenselijk om de fietsroute te handhaven.
 • Moet fiets- en voetverkeer niet gemengd worden, of juist helemaal gescheiden?
 • Voorkom sluipverkeer over de Semmelweisstraat naar het Callunaplein.
 • Kunnen er op de kop van de Semmelweisstraat parkeerplaatsen komen?
 • Optimaliseer het parkeerterrein aan de Tellegenlaan in verband met de komst van een Lidl.
 • Het verzoek om streng op te treden tegen auto’s in het voetgangersgebied en fietsers op het voetpad.
 • Optreden tegen winkelwagens die het parkeerterrein blokkeren.
 • Er ligt veel rotzooi, kan daar wat aan worden gedaan?

Aanvalsplan van ondernemersvereniging Centrum Dieren

In juni 2016 heeft ondernemersvereniging Centrum Dieren een Aanvalsplan Winkelcentrum Calluna ingediend. Met het aanvalsplan willen de winkeliers het winkelgebied een extra impuls geven. De ondernemersvereniging heeft dit plan opgesteld met de winkeliers, de marktvereniging en de vastgoedeigenaren. De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Optimalisering winkelaanbod en oplossen leegstand
 • Parkeren en bereikbaarheid
 • Weekmarkt
 • Horeca
 • Digitalisering

Samen met de ondernemersvereniging werken wij dit plan uit tot concrete acties. Vernieuwen van andere delen van het openbare gebied en verbeteren van enkele panden zijn onderdeel van deze uitwerking.